Aanvragen uitstel van betaling loon- en omzetbelasting: hoe gaat dat?

Gepubliceerd Op: 27 maart 2020Categorieën: Archief, Corona update, Loonbelasting1,2 min leestijd

Onze regering heeft vele noodmaatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen in deze – door het Coronavirus veroorzaakte – moeilijke tijden.
Een van de maatregelen is het verlenen van uitstel van betaling voor onder andere aanslagen omzet- en loonbelasting.
FlanQ ontvangt veel vragen van klanten over de praktische uitwerking daarvan.
Daarom de volgende handreiking:

– Het voldoen aan de verplichting tot indiening van juiste en tijdige periodieke aangiften omzetbelasting en loonbelasting blijft onverkort van kracht;

– Deze aangiften dienen binnen een maand na verstrijken van het aangiftetijdvak te zijn voldaan;

– Ingeval van niet betalen: binnen 2 weken na de laatste betaaldag dient een “Melding betalingsonmacht” te worden ingeleverd bij de Belastingdienst. Dit om de kans op persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van besloten vennootschappen te verminderen.

– Indien er geen betaling plaatsvindt, zal de Belastingdienst binnen enkele weken na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn een naheffingsaanslag opleggen, verhoogd met de reguliere boete;

– Voor deze aanslag kan uitstel van betaling worden gevraagd met als reden dat de ondernemer/onderneming door de gevolgen van het Coronavirus in betalingsproblemen is gekomen.Dit uitstel wordt zonder meer verleend voor maximaal 3 maanden;

– De opgelegde boete wordt kwijtgescholden;

– Indien een langer uitstel gewenst is, dan dient een zogenaamde “derdenverklaring” aan het uitstelverzoek te worden toegevoegd. Een derdenverklaring kan de opinie van een accountant zijn.

– De invorderingsrente, welke normaal 4% bedraagt, is per 23 maart 2020 teruggebracht tot 0,01%

Mededelingen van betalingsonmacht en verzoeken om uitstel van betaling (met motivering) dienen te worden gericht aan:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC  HEERLEN

Deel dit bericht

Stay in the loop

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Gerelateerde berichten