Goed nieuws!

Het Ministerie van Financiën heeft 7 april besloten dat een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig is. U hoeft deze melding niet meer afzonderlijk te doen als u om uitstel van betaling, in verband met corona, gaat vragen voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt.

Dit geldt voor zowel de al verstreken tijdvakken als voor de toekomst. Een voorbeeld ter verduidelijking. De BV draagt haar loonheffing over de maand februari 2020 ivm de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 volgt de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de BV een verzoek om uitstel in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt niet alleen voor de komende tijdvakken. Ook voor de maand februari is de melding tijdig. Dat betekent dat de BV dus niet een aparte melding en een verzoek om uitstel hoeft te doen.

Bron: Auxilium 08-04-2020