FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Loonbelasting

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

6 februari 2020|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Het uitstel betreft zowel het

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

16 januari 2020|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de veronderstelling

Gebruikelijk loon 2020

8 januari 2020|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de

Wijzigingen loonbelasting 2020

3 januari 2020|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is

Fiets van de zaak, vragen en antwoorden

12 december 2019|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Het ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden over de fiets van de zaak gepubliceerd. Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor een door de werkgever ter beschikking gestelde fiets die de werknemer ook privé mag

Genietingstijdstip loon

7 november 2019|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Loon wordt geacht te zijn genoten op het tijdstip waarop het is ontvangen, verrekend, ter beschikking gesteld, rentedragend is geworden of vorderbaar en inbaar is geworden. De vraag in een procedure was of de dga van een bv het hem toekomende loon

Fictieve dienstbetrekking

29 augustus 2019|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Werknemer voor de loonbelasting is de natuurlijke persoon, die tot een inhoudingsplichtige in privaatrechtelijke dienstbetrekking staat. Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden is voldaan: er bestaat een

Gebruikelijkheidscriterium werkkostenregeling

1 augustus 2019|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

De werkkostenregeling kent als uitgangspunt dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon behoren. De verstrekking van een voordeel dat kan worden toegerekend aan de dienstbetrekking, behoort in beginsel tot het loon, ook als het niet als

Ritten naar golfclub deels privé

3 april 2019|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een “verklaring geen privégebruik auto”. Volgens de bijgehouden rittenadministratie heeft de dga in dat jaar 326 privékilometers met

Vrije ruimte werkkostenregeling naar 1,7%

7 februari 2019|Categorieën: Archief, Loonbelasting|

Werkgevers mogen tot 1,2% van de loonsom van alle medewerkers samen onbelast vergoedingen geven aan hun personeel. Dit is de vrije ruimte. Naast de vrije ruimte zijn er mogelijkheden voor andere onbelaste vergoedingen.De vrije ruimte wordt met ingang

Wijzigingen loonbelasting

4 januari 2019|Categorieën: Archief, Loonbelasting|Tags: |

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is een percentage

Ga naar de bovenkant