Nieuwsbrieven

Nieuws voor uw eigen branche

Nieuws voor uw eigen branche

Algemene artikelen

 • 29 februari 2024

  Portemonneevrij pauzedrankje belast tegen laag btw-tarief

 • 29 februari 2024

  Schenking bij aangaan huwelijkse voorwaarden?

 • 29 februari 2024

  Tegen afspraak in privé rijden met auto van de zaak reden voor ontbinding

 • 29 februari 2024

  Verbouwing voor rekening bv was uitdeling van winst aan dga

 • 29 februari 2024

  Financieel belang geen aanleiding verlaging vergoeding van immateriële schade

 • 29 februari 2024

  Eigen bijdrage personeelsvoorziening en drempelbedrag BUA

 • 22 februari 2024

  Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les

 • 22 februari 2024

  Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude

 • 22 februari 2024

  Grond opknippen in postzegelperceeltjes

 • 22 februari 2024

  Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7

 • 22 februari 2024

  Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst

 • 22 februari 2024

  Koolstofcorrectie aan buitengrens EU

 • 22 februari 2024

  Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft

 • 22 februari 2024

  Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers

 • 15 februari 2024

  Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3

 • 15 februari 2024

  Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk

 • 15 februari 2024

  Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling

 • 15 februari 2024

  Kamervragen voordelen familiehypotheek

 • 8 februari 2024

  Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen

 • 8 februari 2024

  Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen

 • 8 februari 2024

  Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3

 • 8 februari 2024

  Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd

 • 1 februari 2024

  Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla

 • 1 februari 2024

  Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer

 • 1 februari 2024

  Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op

 • 1 februari 2024

  Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen

 • 1 februari 2024

  Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend