FAQ

De meest gestelde vragen: FAQ

De meest gestelde vragen: FAQ

Op zoek naar een specifiek antwoord voor een van je vragen? Bekijk dan onze FAQ waarin we veel onderdelen behandelen zoals vragen over accountancy, belasting en salaris administratie.

Staat het antwoord op je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@flanq.nl

Salarisadministratie kan ingewikkeld zijn, het kan bijvoorbeeld erg technisch zijn. Daarnaast krijg je ook te maken met wetten en regelgeving. Om hier geen fouten in te maken adviseren wij om samen te werken met een salarisadministratie kantoor.

De kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie variëren meestal tussen € 5,- en € 25,- per medewerker per maand, afhankelijk van verschillende factoren.

Een salarisadministratie omvat verschillende onderdelen, waaronder: De loonstaat, de uitbetaling van lonen, loonstaten, loonstrookjes, jaaropgaven, aangifte loonheffingen. Het bevat ook belangrijke documenten als arbeidsovereenkomsten, kopieën van identiteitsbewijzen en verblijfsdocumenten.

Om de omzetbelasting (BTW) te berekenen die je moet betalen in Nederland, moet je eerst weten welk tarief van toepassing is op de goederen of diensten die je levert. In Nederland zijn er verschillende BTW-tarieven:

 1. Het algemene tarief: Dit tarief is momenteel 21% en is van toepassing op de meeste goederen en diensten.
 2. Het verlaagde tarief: Dit tarief is momenteel 9% en is van toepassing op bepaalde goederen en diensten, zoals voedingsmiddelen, water, boeken, en bepaalde kunst en cultuuruitingen.
 3. Het nultarief: Dit tarief is 0% en is van toepassing op bepaalde internationale diensten en goederen die de EU verlaten.
 4. Vrijgestelde goederen en diensten: Sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld van BTW, zoals medische diensten en onderwijs.

Als je de omzetbelasting wilt berekenen, vermenigvuldig je het bedrag dat je hebt ontvangen voor je goederen of diensten met het toepasselijke BTW-tarief (bijvoorbeeld 0.21 voor het algemene tarief of 0.09 voor het verlaagde tarief). Het bedrag dat hieruit komt, is de BTW die je moet afdragen aan de Belastingdienst.

Hier is een voorbeeld:

Stel dat je een product verkoopt voor €100,- exclusief BTW en het algemene BTW-tarief van 21% van toepassing is. Om de BTW te berekenen:

BTW-bedrag = Verkoopprijs exclusief BTW * BTW-tarief BTW-bedrag = €100,- * 0.21 = €21,-

Je moet dus €21,- aan omzetbelasting betalen over deze verkoop.

Ben je opzoek naar hulp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op zodat je de juiste informatie ontvangt en geen fouten maakt in je btw aangifte.

Voor ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) gelden dezelfde regels met betrekking tot omzetbelasting als voor andere bedrijven. Als ZZP’er moet je in de meeste gevallen btw in rekening brengen over de goederen en diensten die je levert aan je klanten. Deze btw voeg je toe aan de verkoopprijs van je producten of diensten.

Als ZZP’er moet je ook periodiek aangifte doen van de omzetbelasting bij de Belastingdienst. Dit kan maandelijks, per kwartaal of per jaar zijn, afhankelijk van de hoogte van je omzet en je keuze voor een btw-aangifteperiode. In je btw-aangifte geef je aan hoeveel btw je hebt ontvangen van je klanten en hoeveel btw je hebt betaald bij de aankoop van goederen en diensten voor je bedrijf. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde btw moet je afdragen aan de Belastingdienst, of je krijgt een teruggave als er meer btw is betaald dan ontvangen.

Het is belangrijk voor ZZP’ers om zich bewust te zijn van de regels en verplichtingen met betrekking tot omzetbelasting en om deze nauwkeurig bij te houden en af te dragen om boetes en andere problemen te voorkomen. In sommige gevallen kunnen er ook speciale regelingen of vrijstellingen van toepassing zijn, afhankelijk van de omstandigheden van de ZZP’er en de aard van zijn of haar werkzaamheden. Heb je hier vragen over? Kom dan met ons in contact.

Omzetbelasting, ook wel bekend als btw (belasting over de toegevoegde waarde) in Nederland en in veel andere landen, is een belasting die wordt geheven over de verkoop van goederen en diensten. Het is een indirecte belasting die door bedrijven wordt berekend en geïnd bij de verkoop van producten of diensten aan consumenten.

De belasting wordt toegevoegd aan de verkoopprijs van het product of de dienst en vervolgens afgedragen aan de belastingdienst door de verkoper. Het idee achter omzetbelasting is dat het belastingstelsel eerlijk wordt verdeeld onder alle betrokken partijen, waarbij consumenten belasting betalen over de producten en diensten die ze kopen, en bedrijven alleen belasting betalen over de toegevoegde waarde die zij creëren.

Een loonbelastingverklaring is een formulier dat door een werknemer wordt ingevuld en aan de werkgever wordt verstrekt. Hierop staan onder andere gegevens over de persoonlijke situatie van de werknemer en eventuele heffingskortingen die van toepassing zijn voor de berekening van de loonbelasting.

Als een werknemer te veel loonbelasting heeft betaald, bijvoorbeeld door aftrekposten of heffingskortingen waar ze recht op hebben, kunnen ze loonbelasting terugvragen via de jaarlijkse belastingaangifte.

Ingehouden loonbelasting is het bedrag dat rechtstreeks van het salaris van een werknemer wordt afgetrokken door hun werkgever en vervolgens aan de Belastingdienst wordt betaald als voorheffing op de inkomstenbelasting.

Ja, loonbelasting en loonheffing worden vaak door elkaar gebruikt en verwijzen beide naar de belasting die wordt ingehouden op het salaris van werknemers.

De hoogte van de loonbelasting hangt af van het belastbare inkomen van een individu. Hoe hoger het inkomen, hoe meer loonbelasting er doorgaans wordt betaald.

Werknemers betalen loonbelasting maandelijks via inhoudingen op hun salaris. Zelfstandigen en ondernemers dienen loonbelasting te betalen via voorlopige aanslagen of inkomstenbelastingaangiften.

Loonbelasting wordt berekend op basis van het belastbare inkomen van een individu. Verschillende factoren, zoals inkomen, aftrekposten en heffingskortingen, worden in aanmerking genomen bij het berekenen van de uiteindelijke loonbelasting.

Een naheffingsaanslag omzetbelasting wordt opgelegd door de belastingdienst wanneer er sprake is van een te lage of ontbrekende betaling van omzetbelasting. Dit kan gebeuren als een ondernemer zijn omzetbelastingaangifte te laat indient, fouten maakt in de aangifte, of als er sprake is van onjuiste of onvolledige informatie. De belastingdienst berekent het verschil tussen de verschuldigde omzetbelasting en het bedrag dat daadwerkelijk is betaald en legt dit als naheffing op, vaak vermeerderd met boetes en rente. Ondernemers moeten een naheffingsaanslag omzetbelasting tijdig betalen om verdere juridische consequenties te voorkomen.

Bij het invullen van de omzetbelastingaangifte moet een ondernemer verschillende gegevens verstrekken, waaronder:

 • Omzet: Het totale bedrag aan verkopen of geleverde diensten gedurende de aangiftetijdvak.
 • Btw-bedrag: Het totale bedrag aan btw dat in rekening is gebracht aan klanten.
 • Btw-tarief: Het toegepaste btw-tarief voor elke transactie.
 • Aftrekbare voorbelasting: De btw die de ondernemer heeft betaald over inkopen en kosten, die hij kan aftrekken van de verschuldigde omzetbelasting.
 • Overige relevante gegevens, zoals eventuele vrijstellingen of speciale regelingen.

Het invullen van de omzetbelastingaangifte kan online via de website van de belastingdienst of via boekhoudsoftware worden gedaan.

Omzetbelasting, ook wel bekend als btw (belasting over de toegevoegde waarde), wordt berekend over de omzet die een onderneming genereert. De basisformule voor het berekenen van omzetbelasting is:

Omzetbelasting = Omzet x Btw-tarief

Het tarief kan variëren afhankelijk van het type goederen of diensten. In Nederland zijn er bijvoorbeeld drie gangbare btw-tarieven: het algemene tarief (21%), het verlaagde tarief (9%), en het nultarief (0%).

Ja, in Nederland is het indienen van een belastingaangifte verplicht voor personen en bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen. Over het algemeen geldt de verplichting om belastingaangifte te doen voor:

 1. Natuurlijke personen: Als je in Nederland woont en je inkomen hebt dat belastbaar is, ben je verplicht om belastingaangifte te doen. Dit geldt ook als je bijvoorbeeld inkomsten hebt uit loondienst, zelfstandig ondernemerschap, vermogensinkomsten zoals rente en dividend, of andere bronnen.
 2. Ondernemers: Ondernemingen zijn verplicht om belastingaangifte te doen voor de omzetbelasting (BTW) en inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting voor rechtspersonen).
 3. Buitenlandse belastingplichtigen: Als je buiten Nederland woont maar inkomsten uit Nederland hebt, zoals inkomsten uit een Nederlandse werkgever of onroerend goed in Nederland, kan het zijn dat je verplicht bent om belastingaangifte te doen in Nederland.
 4. Specifieke situaties: Er zijn ook andere situaties waarin belastingaangifte verplicht kan zijn, bijvoorbeeld bij het ontvangen van bepaalde toeslagen zoals zorgtoeslag of huurtoeslag.

Het niet naleven van de verplichting tot het indienen van belastingaangifte kan leiden tot boetes en andere juridische gevolgen. Het is dus belangrijk om te zorgen dat je op tijd en correct belastingaangifte doet als dat vereist is.

Als eigenaar van een eenmanszaak moet je meestal een apart belastingaangifteformulier invullen voor zelfstandigen. Dit omvat gewoonlijk informatie over je bedrijfsinkomsten, kosten en eventuele zakelijke aftrekposten. Het kan verstandig zijn om een belastingadviseur te raadplegen voor begeleiding bij het invullen van deze formulieren.

In veel gevallen is het handig en gemakkelijk om een accountant, belastingadviseur of fiscaal expert in te schakelen om je te laten helpen bij het invullen van je aangifteformulieren. Dit is vooral handig bij complexere financiële situaties. Onze accountants & belastingadviseurs staan voor je klaar en kunnen je met iedere vraag helpen! Neem contact met ons op via info@flanq.nl

Aftrekposten zijn bepaalde uitgaven die je van je belastbaar inkomen kunt aftrekken, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Als het gaat om belastingaftrekposten in Nederland, zijn er verschillende categorieën waarin je mogelijk aftrekposten kunt hebben. Enkele veelvoorkomende aftrekposten zijn:

 1. Hypotheekrente: Als je een hypotheek hebt voor je eigen woning, kun je de betaalde hypotheekrente aftrekken van je belastbaar inkomen.
 2. Ziektekosten: Bepaalde medische kosten kunnen worden afgetrokken, zoals kosten voor medicijnen, tandartsbehandelingen, en ziekenhuisopnames. Echter, er geldt wel een drempelbedrag dat eerst overschreden moet worden voordat je kunt aftrekken.
 3. Studiekosten: Als je kosten maakt voor een opleiding die je volgt voor je (toekomstige) beroep, kunnen deze onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken.
 4. Giften aan goede doelen: Giften aan erkende goede doelen kunnen aftrekbaar zijn van de belastingen.
 5. Reiskosten voor woon-werkverkeer: Als je voor je werk reist, kun je onder bepaalde voorwaarden reiskosten aftrekken.
 6. Kosten voor arbeidsongeschiktheid: Als je arbeidsongeschikt bent, kunnen bepaalde kosten die je maakt om terug te keren naar de arbeidsmarkt aftrekbaar zijn.
 7. Studiekosten: Soms kunnen kosten voor opleidingen en cursussen ook aftrekbaar zijn, bijvoorbeeld als ze relevant zijn voor je werk.
 8. Aftrekposten voor ondernemers: Als je een eigen bedrijf hebt, zijn er verschillende aftrekposten beschikbaar, zoals kosten voor bedrijfsmiddelen, afschrijvingen, en zakelijke reiskosten.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat de regels voor belastingaftrek jaarlijks kunnen veranderen en dat niet alle aftrekposten voor iedereen van toepassing zijn. Het is verstandig om advies in te winnen bij een belastingadviseur of de website van de Belastingdienst te raadplegen voor de meest recente informatie en om te bepalen welke aftrekposten op jou van toepassing zijn.

Dat kan komen doordat de belastingdienst niet je volledige gegevens ontvangen heeft. Hierdoor kunnen ze dus niet de belastingaangifte vooraf invullen. Zorg er in dit geval voor dat je contact opneemt met de belastingdienst zodat je de huidige gegevens goed doorgeeft. Je kan dat doen op de website van de belastingdienst.

Indien u woonachtig bent in Nederland of inkomen geniet vanuit Nederland, bent u verplicht belasting te betalen over dit inkomen. Dit omvat niet alleen uw inkomsten, maar ook financiële belangen in een vennootschap en vermogen zoals spaargeld en beleggingen. Om de verschuldigde belasting te voldoen of eventueel terug te ontvangen, dient u jaarlijks belastingaangifte te doen.

De specifieke deadline voor het indienen van belastingaangifte in Nederland is 1 mei. Vanaf 1 maart kan je de aangifte indienen tot en met 1 mei. Daarna zou je uitstel kunnen vragen en het moet dan in ieder geval voor 14 juli ingediend zijn indien je uitstel gevraagd hebt. Het is belangrijk om de deadlines van de belastingdienst van jouw land te controleren om boetes en rente te voorkomen.

In 2024 moet belastingaangifte worden gedaan over het voorgaande kalenderjaar. In Nederland is de deadline voor belastingaangifte 1 mei. Je kan vanaf 1 maart wel al je belasting aangiftes indienen. Lukt dit je niet om voor die tijd te regelen? Dan kan je om uitstel vragen.

Belastingaangifte is het proces waarbij burgers en bedrijven hun financiële informatie aan de belastingdienst verstrekken, zodat de belastingdienst de verschuldigde belastingen kan berekenen. Dit omvat het rapporteren van inkomsten, aftrekposten en eventuele belastingverminderingen.

Het uitbesteden van salarisadministratie biedt verschillende voordelen, waaronder:

 • Kostenbesparing: Het uitbesteden van salarisadministratie kan kostenefficiënter zijn dan het in dienst hebben van interne salarisadministrateurs, vooral voor kleinere bedrijven.
 • Tijdbesparing: Het uitbesteden van salarisadministratie stelt bedrijven in staat om zich te concentreren op hun kernactiviteiten, in plaats van tijd te besteden aan complexe administratieve taken.
 • Nauwkeurigheid en Compliance: Professionele salarisadministrateurs zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving met betrekking tot belastingen en sociale premies, wat de nauwkeurigheid en compliance van de salarisadministratie bevordert.
 • Toegang tot expertise: Externe salarisadministrateurs beschikken over gespecialiseerde kennis en ervaring op het gebied van salarisadministratie, waardoor ze complexe vraagstukken effectief kunnen aanpakken.
 • Flexibiliteit: Het uitbesteden van salarisadministratie biedt flexibiliteit, vooral voor bedrijven die te maken hebben met fluctuaties in personeelsbestand of complexe salarisstructuren.

Het uitbesteden van salarisadministratie kan dus een strategische keuze zijn voor bedrijven die streven naar efficiëntie, nauwkeurigheid en compliance in hun personeelsbeheer.

In Nederland moeten werkgevers de salarisadministratie zeven jaar lang bewaren volgens de wettelijke vereisten van de Belastingdienst. Dit omvat onder andere loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen, correspondentie met de Belastingdienst en andere relevante documenten.

De salarisadministratie, ook wel bekend als loonadministratie, omvat het proces van het uitbetalen van werknemers en het correct inhouden van loonheffingen. Typische taken in de salarisadministratie zijn onder meer:

 1. Het berekenen van het netto bedrag dat aan werknemers wordt betaald.
 2. Het vaststellen van de hoeveelheid loonheffingen die aan de belastingdienst moeten worden afgedragen.
 3. Zorgen dat werknemers tijdig hun loonstrook ontvangen.
 4. Het tijdig indienen van loonaangiften en het uitbetalen van het juiste bedrag.

Daarnaast is het belangrijk om ook rekening te houden met eventuele pensioen- en CAO-regelgeving.

De kosten van een accountant variëren afhankelijk van factoren zoals de complexiteit van de opdracht, de omvang van de organisatie en de diensten die worden geleverd. Tarieven kunnen per uur, per project of op basis van een abonnement worden berekend. Kom met ons in contact voor een kosten overzicht.

Het inschakelen van een accountant is niet altijd verplicht voor zzp’ers of mkb’ers. Voor mkb-ondernemers geldt echter een verplichting om een accountant in te schakelen indien het bedrijf gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan minstens twee van de onderstaande drie criteria voldoet:

 • Het bedrijf heeft meer dan 50 medewerkers in dienst;
 • De netto-omzet bedraagt meer dan 12 miljoen euro;
 • Het balanstotaal overschrijdt 6 miljoen euro.

In deze situaties is het wettelijk vereist om een accountant in te schakelen voor het opstellen van de jaarrekening en het uitvoeren van de wettelijke controle, waardoor de financiële rapportage aan strikte normen en regelgeving voldoet. Dit biedt transparantie en vertrouwen aan belanghebbenden, zoals investeerders, crediteuren en overheden, over de financiële gezondheid en prestaties van de onderneming.

Hoewel het inschakelen van een accountant niet altijd verplicht is voor zzp’ers en kleinere mkb’ers die niet aan deze criteria voldoen, kan het toch waardevol zijn. Een accountant kan ondersteuning bieden bij het opstellen van financiële overzichten, belastingaangiften, financieel advies en het beheer van de boekhouding, wat kan helpen bij het bevorderen van de financiële gezondheid en groei van de onderneming. Bovendien kan het inschakelen van een accountant het vertrouwen vergroten bij externe partijen en potentiële investeerders, wat gunstig kan zijn voor de groei en het succes van het bedrijf.

In eenvoudige bewoordingen, het voornaamste onderscheid tussen boekhouders en accountants ligt in hun taken: een boekhouder is belast met het registreren van financiële transacties, terwijl accountants zich bezighouden met classificatie, analyse, interpretatie, rapportage en samenvatting van deze financiële gegevens.

Het kan zijn dat je overweegt om bepaalde administratieve taken uit te besteden, maar twijfelt of je hiervoor een accountant of boekhouder moet inschakelen. Deze onzekerheid is begrijpelijk, gezien de gelijkenissen tussen accountants en boekhouders op verschillende gebieden.

Een AA-accountant richt zich meer op advies, administratie en belastingzaken voor kleine tot middelgrote ondernemingen. Ze helpen bij het opstellen van financiële overzichten, belastingaangiften en bieden algemeen financieel advies.

De RA-accountant fungeert als het financieel-administratieve geweten van een organisatie, met name in de rol van openbaar accountant. Werkzaam vanuit een accountantskantoor of als zelfstandig accountant, onderzoekt de RA-accountant de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging van bedrijven en andere entiteiten.

De onderscheidende factor tussen een RA- en AA-accountant ligt in hun opleidingsniveau. Om RA te worden, moet men een universitaire opleiding hebben afgerond, gevolgd door een post-master opleiding. Aan de andere kant vereist het worden van een AA-accountant een hbo-diploma en een aanvullende voltooide post-hbo opleiding. Bovendien neigt een AA-accountant meer naar adviserende taken, terwijl een RA-accountant zich voornamelijk bezighoudt met controlerende taken.

Accountants controleren financiële overzichten, zoals balansen, winst- en verliesrekeningen, en kasstroomoverzichten. Ze onderzoeken ook transacties, controleren op naleving van wettelijke voorschriften en evalueren de interne controleprocedures van een organisatie. Ze controleren de verschillende aspecten van de totale financiële informatie van een entiteit om de nauwkeurigheid, integriteit en compliance te waarborgen.

Een accountant is verantwoordelijk voor het bijhouden, analyseren en controleren van financiële gegevens van individuen, bedrijven, overheidsinstellingen en non-profitorganisaties. Ze bieden professioneel advies over financiële aspecten, belastingen en compliance. De taken waar accountants zich vooral mee bezig houden zijn: Financiele verslagleggingen, controle & audit, belastingadvies, advies diensten, rapportages en compliance. 

Een accountant is verplicht voor bepaalde wettelijke controles, zoals voor beursgenoteerde bedrijven, grote ondernemingen of organisaties die aan specifieke regelgeving moeten voldoen. Een accountant is verplicht als je gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan minstens twee van de onderstaande drie criteria voldoet:

 • Het bedrijf heeft meer dan 50 medewerkers in dienst;
 • De netto-omzet bedraagt meer dan 12 miljoen euro;
 • Het balanstotaal overschrijdt 6 miljoen euro.
Go to Top