FAQ

De meest gestelde vragen: FAQ

Op zoek naar een specifiek antwoord voor een van je vragen? Bekijk dan onze FAQ waarin we veel onderdelen behandelen zoals vragen over accountancy, belasting en salaris administratie.

Staat het antwoord op je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@flanq.nl

Salarisadministratie kan ingewikkeld zijn, het kan bijvoorbeeld erg technisch zijn. Daarnaast krijg je ook te maken met wetten en regelgeving. Om hier geen fouten in te maken adviseren wij om samen te werken met een salarisadministratie kantoor.

De kosten voor het uitbesteden van de salarisadministratie variëren meestal tussen € 5,- en € 25,- per medewerker per maand, afhankelijk van verschillende factoren.

Een salarisadministratie omvat verschillende onderdelen, waaronder: De loonstaat, de uitbetaling van lonen, loonstaten, loonstrookjes, jaaropgaven, aangifte loonheffingen. Het bevat ook belangrijke documenten als arbeidsovereenkomsten, kopieën van identiteitsbewijzen en verblijfsdocumenten.

Om te bepalen hoeveel omzetbelasting (btw) je moet betalen, moet je enkele stappen doorlopen. Hier is een algemene leidraad:

 1. Bepaal de btw-tarieven die van toepassing zijn op je verkopen: In Nederland zijn er drie btw-tarieven:
  • Standaardtarief: 21%
  • Laag tarief: 9% (voor bepaalde goederen en diensten zoals voedingsmiddelen, boeken en medicijnen)
  • Nultarief: 0% (voor specifieke goederen en diensten zoals export)
 2. Bereken de btw over je verkopen (output btw): Voor elke factuur moet je de btw berekenen die je aan je klanten in rekening brengt. Dit doe je door het tarief toe te passen op de verkoopprijs.Bijvoorbeeld:
  • Als je iets verkoopt voor €100 excl. btw tegen het standaardtarief van 21%, is de btw: €100 * 0.21 = €21.
  • De verkoopprijs incl. btw is dan: €100 + €21 = €121.
 3. Bereken de btw over je aankopen (input btw): De btw die je hebt betaald over zakelijke aankopen en kosten kun je aftrekken van de btw die je moet afdragen. Dit is de voorbelasting.Bijvoorbeeld:
  • Als je iets koopt voor je bedrijf voor €100 excl. btw tegen het standaardtarief van 21%, is de btw: €100 * 0.21 = €21.
  • De inkoopprijs incl. btw is dan: €100 + €21 = €121.
 4. Bereken de verschuldigde btw: De te betalen btw aan de belastingdienst is het verschil tussen de btw die je hebt ontvangen van je klanten (output btw) en de btw die je hebt betaald over je zakelijke aankopen (input btw).Formule:

  Te betalen btw = Output btw − Input btw

  Bijvoorbeeld:

  • Output btw (van verkopen): €500
  • Input btw (van aankopen): €300
  • Te betalen btw: €500 – €300 = €200
 5. Periodieke aangifte: Je moet periodiek aangifte doen (per kwartaal, per maand of per jaar) en de verschuldigde btw betalen aan de belastingdienst.

Als je specifiekere informatie nodig hebt of hulp wilt bij een berekening, Bij FlanQ staan we voor je klaar! Kom met ons in contact voor meer informatie.

Voor ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel) gelden dezelfde regels met betrekking tot omzetbelasting als voor andere bedrijven. Als ZZP’er moet je in de meeste gevallen btw in rekening brengen over de goederen en diensten die je levert aan je klanten. Deze btw voeg je toe aan de verkoopprijs van je producten of diensten.

Als ZZP’er moet je ook periodiek aangifte doen van de omzetbelasting bij de Belastingdienst. Dit kan maandelijks, per kwartaal of per jaar zijn, afhankelijk van de hoogte van je omzet en je keuze voor een btw-aangifteperiode. In je btw-aangifte geef je aan hoeveel btw je hebt ontvangen van je klanten en hoeveel btw je hebt betaald bij de aankoop van goederen en diensten voor je bedrijf. Het verschil tussen de ontvangen en betaalde btw moet je afdragen aan de Belastingdienst, of je krijgt een teruggave als er meer btw is betaald dan ontvangen.

Het is belangrijk voor ZZP’ers om zich bewust te zijn van de regels en verplichtingen met betrekking tot omzetbelasting en om deze nauwkeurig bij te houden en af te dragen om boetes en andere problemen te voorkomen. In sommige gevallen kunnen er ook speciale regelingen of vrijstellingen van toepassing zijn, afhankelijk van de omstandigheden van de ZZP’er en de aard van zijn of haar werkzaamheden. Heb je hier vragen over? Kom dan met ons in contact.

Omzetbelasting, beter bekend als btw (belasting over de toegevoegde waarde), is een belasting die wordt geheven op de verkoop van goederen en diensten. Hier zijn enkele kernpunten om het concept van omzetbelasting beter te begrijpen:

Kernpunten van Omzetbelasting (btw)

 1. Indiener van de belasting: De belasting wordt geïnd door bedrijven en doorgegeven aan de overheid. Hoewel bedrijven de btw in rekening brengen bij hun klanten, dragen ze het uiteindelijk af aan de belastingdienst.
 2. Toegevoegde waarde: Btw wordt geheven over de toegevoegde waarde in elke fase van de productie en distributie van een product of dienst. Dit betekent dat elke onderneming in de keten van productie en distributie btw betaalt over de waarde die zij toevoegen.
 3. Tarieven: In Nederland zijn er drie btw-tarieven:
  • Standaardtarief: 21%, van toepassing op de meeste goederen en diensten.
  • Laag tarief: 9%, van toepassing op onder andere voedingsmiddelen, medicijnen en boeken.
  • Nultarief: 0%, van toepassing op bijvoorbeeld export en bepaalde medische hulpmiddelen.
 4. Voorbelasting: Bedrijven kunnen de btw die zij hebben betaald op zakelijke aankopen en kosten (input btw) aftrekken van de btw die zij hebben ontvangen van hun klanten (output btw). Dit mechanisme zorgt ervoor dat de belastingdruk uiteindelijk op de eindconsument komt te liggen.
 5. Aangifte en betaling: Bedrijven moeten periodiek btw-aangifte doen en de verschuldigde btw aan de belastingdienst afdragen. Dit kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks, afhankelijk van de omvang van het bedrijf.
 6. Vrijstellingen: Sommige goederen en diensten zijn vrijgesteld van btw. Dit kan onder andere gelden voor onderwijs, zorg en bepaalde financiële diensten.

Voorbeeld

Stel je een producent die grondstoffen inkoopt voor €100 excl. btw. De btw op deze aankoop (tegen 21%) is €21, dus de producent betaalt €121 aan de leverancier. De producent verwerkt deze grondstoffen tot een eindproduct dat hij verkoopt voor €200 excl. btw. De btw op deze verkoop (tegen 21%) is €42, dus de klant betaalt €242.

In dit geval:

 • Output btw (verkoop): €42
 • Input btw (aankoop): €21
 • Verschuldigde btw: €42 – €21 = €21

De producent draagt €21 af aan de belastingdienst.

Doel van Omzetbelasting

Het doel van de omzetbelasting is om een gestage stroom van inkomsten voor de overheid te genereren. Het is een indirecte belasting die uiteindelijk door de eindconsument wordt gedragen, maar wordt geïnd en afgedragen door bedrijven in de keten van productie en distributie.

Als je specifieke vragen hebt over hoe de btw werkt in jouw situatie of hulp nodig hebt met een berekening, De FlanQ accountants & adviseurs staan voor je klaar!

Een loonbelastingverklaring is een formulier dat werknemers invullen bij het beginnen van een nieuwe baan in Nederland. Het doel van de verklaring is om de werkgever de juiste informatie te geven om de loonbelasting en premies voor de sociale verzekeringen correct te kunnen berekenen en inhouden op het loon van de werknemer. Het formulier bevat meestal de volgende informatie:

 1. Persoonlijke gegevens: Naam, adres, geboortedatum, en burgerservicenummer (BSN).
 2. Dienstverband: Informatie over het soort dienstverband (bijvoorbeeld tijdelijk of vast).
 3. Heffingskortingen: Of de werknemer wel of niet gebruik wil maken van de loonheffingskorting. Deze korting zorgt ervoor dat minder loonbelasting wordt ingehouden, waardoor de werknemer meer netto loon overhoudt. Werknemers kunnen de loonheffingskorting maar bij één werkgever tegelijk laten toepassen.
 4. Overige informatie: Eventuele relevante persoonlijke omstandigheden die invloed kunnen hebben op de loonbelasting, zoals alimentatiebetalingen of bijzondere aftrekposten.

De loonbelastingverklaring helpt ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid belasting wordt ingehouden en voorkomt eventuele problemen of correcties achteraf. Het invullen en inleveren van de loonbelastingverklaring is een belangrijke stap voor elke nieuwe werknemer om de belastingadministratie correct en up-to-date te houden.

Je kunt loonbelasting terugvragen als je gedurende een jaar te veel belasting hebt betaald. Dit kan in verschillende situaties het geval zijn. Hier zijn enkele veelvoorkomende redenen waarom je mogelijk te veel loonbelasting hebt betaald en deze kunt terugvragen:

 1. Kort gewerkt: Als je slechts een deel van het jaar hebt gewerkt, bijvoorbeeld omdat je halverwege het jaar bent begonnen met werken of gestopt bent, kan het zijn dat er te veel belasting is ingehouden.
 2. Meerdere werkgevers: Als je meerdere werkgevers hebt gehad die geen rekening hebben gehouden met elkaar bij het toepassen van de loonheffingskorting, kan het zijn dat er te veel belasting is ingehouden.
 3. Studenten en scholieren: Als je een bijbaan hebt gehad naast je studie en er te veel belasting is ingehouden op je loon.
 4. Kosten aftrekken: Als je recht hebt op aftrekposten, zoals specifieke zorgkosten, studiekosten of hypotheekrenteaftrek, waardoor je belastbare inkomen lager uitvalt.
 5. Verandering in persoonlijke omstandigheden: Zoals een huwelijk, scheiding, of de geboorte van een kind, waardoor je belastingpositie verandert en je recht hebt op bepaalde kortingen of toeslagen.

Hoe vraag je loonbelasting terug?

 1. Via de Belastingaangifte: De meest gebruikelijke manier om te veel betaalde loonbelasting terug te vragen, is via de jaarlijkse belastingaangifte. Dit doe je in het voorjaar voor het voorgaande jaar (bijvoorbeeld, in 2024 doe je aangifte over het jaar 2023).
 2. Voorlopige Teruggaaf: Als je verwacht dat je gedurende het jaar recht hebt op een belastingteruggave, kun je een voorlopige teruggaaf aanvragen bij de Belastingdienst. Dit zorgt ervoor dat je maandelijks een deel van je teruggave ontvangt in plaats van aan het eind van het jaar.

Belangrijke Data

 • De belastingaangifteperiode loopt van 1 maart tot 1 mei voor het voorgaande jaar. Zorg ervoor dat je je aangifte binnen deze periode indient om eventuele teruggaven zo snel mogelijk te ontvangen.
 • Als je niet verplicht bent om aangifte te doen, kun je tot vijf jaar na het betreffende belastingjaar alsnog aangifte doen en een teruggave aanvragen.

Controleer altijd je persoonlijke situatie en gebruik de hulpmiddelen en informatie op de website van de Belastingdienst om zeker te weten of en hoeveel belasting je kunt terugvragen.

Kom je er niet uit? Kom met ons in contact via info@flanq.nl of contactformulier.

Ingehouden loonbelasting is de belasting die direct van je brutoloon wordt afgetrokken door je werkgever voordat je je nettoloon ontvangt. Dit systeem zorgt ervoor dat je gedurende het jaar belasting betaalt over je inkomsten, in plaats van alles in één keer aan het einde van het jaar. De ingehouden loonbelasting omvat vaak ook premies voor sociale verzekeringen, zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (ANW), en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Hier is een overzicht van de belangrijkste componenten van ingehouden loonbelasting:

 1. Loonbelasting: Dit is de belasting die je betaalt over je inkomen uit werk. Het tarief is progressief, wat betekent dat je meer belasting betaalt naarmate je inkomen hoger is.
 2. Premies Volksverzekeringen: Dit zijn premies voor sociale zekerheid die iedereen in Nederland betaalt. Ze omvatten premies voor:
  • Algemene Ouderdomswet (AOW): Voor het pensioen.
  • Algemene Nabestaandenwet (ANW): Voor nabestaandenuitkeringen.
  • Wet langdurige zorg (Wlz): Voor langdurige zorg.
 3. Arbeidskorting: Dit is een heffingskorting die je krijgt als je werkt. De arbeidskorting verlaagt de te betalen belasting en premie volksverzekeringen. De hoogte van de arbeidskorting hangt af van je inkomen.
 4. Loonheffingskorting: Dit is een algemene korting op de loonbelasting en premies volksverzekeringen. Je kunt de loonheffingskorting maar bij één werkgever tegelijk toepassen.

Voorbeeld van hoe het werkt:

Stel dat je een brutoloon hebt van €3.000 per maand. Je werkgever houdt de loonbelasting en premies volksverzekeringen in voordat je je nettoloon ontvangt. Dit kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

 • Brutoloon: €3.000
 • Ingehouden loonbelasting en premies volksverzekeringen: €600
 • Nettoloon: €2.400

Waarvoor wordt de ingehouden loonbelasting gebruikt?

De ingehouden loonbelasting wordt gebruikt voor:

 • Het financieren van overheidsuitgaven, zoals infrastructuur, onderwijs, en defensie.
 • Het financieren van sociale voorzieningen en uitkeringen, zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, en zorgvoorzieningen.

Terugvragen van ingehouden loonbelasting

Als er gedurende het jaar te veel loonbelasting is ingehouden, kun je dit terugvragen via de jaarlijkse belastingaangifte. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als:

 • Je slechts een deel van het jaar hebt gewerkt.
 • Je meerdere werkgevers hebt gehad.
 • Je recht hebt op bepaalde aftrekposten of heffingskortingen.

Door je belastingaangifte in te dienen, controleert de Belastingdienst of je te veel belasting hebt betaald en krijg je eventueel een teruggave.

Ja, loonbelasting en loonheffing worden vaak door elkaar gebruikt en verwijzen beide naar de belasting die wordt ingehouden op het salaris van werknemers. Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en nog meer onderdelen. Daarom worden ze vaak door elkaar gebruikt, maar er is een subtiel verschil tussen de twee termen. We leggen het je hieronder uit..

Loonbelasting

Loonbelasting is een belasting die wordt geheven over het loon of salaris dat een werknemer verdient. Het is een onderdeel van de loonheffing en wordt door de werkgever ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst. De loonbelasting wordt berekend op basis van het bruto inkomen van de werknemer en is een vorm van inkomstenbelasting die vooraf wordt ingehouden.

Loonheffing

Loonheffing is een bredere term die niet alleen de loonbelasting omvat, maar ook de premies voor sociale verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Loonheffing bestaat dus uit meerdere componenten:

 1. Loonbelasting: Het deel van de inkomstenbelasting dat wordt ingehouden op het loon.
 2. Premies Volksverzekeringen: Dit zijn premies voor sociale zekerheid die iedereen betaalt, zoals:
  • Algemene Ouderdomswet (AOW): Voor de ouderdomspensioenvoorziening.
  • Algemene Nabestaandenwet (ANW): Voor uitkeringen aan nabestaanden.
  • Wet langdurige zorg (Wlz): Voor langdurige zorg en verpleging.
 3. Premies Werknemersverzekeringen: Dit zijn premies die de werkgever betaalt voor verzekeringen zoals:
  • Werkloosheidswet (WW): Voor werkloosheidsuitkeringen.
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) of Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA): Voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.
 4. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw): Een bijdrage voor de zorgverzekering, die deels door de werkgever wordt betaald en deels door de werknemer.

Wanneer je dus je loonstrook bekijkt, zie je dat loonheffing een verzamelterm is voor alle inhoudingen die van je brutoloon worden afgetrokken om je netto loon te berekenen.

De hoogte van de loonbelasting in Nederland hangt af van je inkomen. Nederland heeft een progressief belastingstelsel, wat betekent dat hogere inkomens tegen hogere tarieven worden belast. In 2024 zijn er twee belastingschijven voor de loonbelasting (en inkomstenbelasting) in box 1 (inkomen uit werk en woning):

Belastingtarieven voor 2024

 1. Inkomen tot € 73.031:
  • Tarief: 36,93%
 2. Inkomen vanaf € 73.031:
  • Tarief: 49,50%

Deze percentages omvatten zowel de loonbelasting als de premies volksverzekeringen.

Voorbeeld van de berekening

Stel dat je een bruto jaarsalaris hebt van € 80.000. De berekening van de loonbelasting zou als volgt verlopen:

 • Eerste schijf (tot € 73.031):
  • Tarief: 36,93%
  • Belasting: 36,93% van € 73.031 = € 26.975,64
 • Tweede schijf (vanaf € 73.031):
  • Tarief: 49,50%
  • Belasting: 49,50% van (€ 80.000 – € 73.031) = 49,50% van € 6.969 = € 3.448,66
 • Totale loonbelasting: € 26.975,64 + € 3.448,66 = € 30.424,30

Overige heffingen en kortingen

Naast de loonbelasting heb je mogelijk recht op verschillende heffingskortingen die je totale belastingdruk kunnen verlagen. De belangrijkste heffingskortingen zijn:

 1. Algemene heffingskorting: Dit is een korting op de belasting voor iedereen die belasting betaalt. De hoogte is afhankelijk van je inkomen.
 2. Arbeidskorting: Dit is een extra korting voor werkenden. De hoogte van de arbeidskorting is ook afhankelijk van je inkomen en neemt af naarmate je inkomen stijgt.

Belastingaangifte en jaaropgave

Aan het einde van het jaar ontvang je een jaaropgave van je werkgever, waarin staat hoeveel loonbelasting er dat jaar is ingehouden. Tijdens je jaarlijkse belastingaangifte wordt bepaald of je te veel of te weinig belasting hebt betaald. Eventuele teruggaven of naheffingen worden dan verrekend.

 • Tot € 73.031: 36,93%
 • Vanaf € 73.031: 49,50%

Door het progressieve belastingstelsel betaal je dus een hoger percentage belasting naarmate je inkomen stijgt.

Loonbelasting wordt door de werkgever ingehouden en afgedragen aan de Belastingdienst bij iedere loonbetaling. Dit betekent dat de werknemer in principe niet zelf actief de loonbelasting hoeft te betalen, omdat dit automatisch gebeurt. Hier hebben we een overzicht van het proces en wanneer de loonbelasting wordt betaald weergegeven:

Betaling door de werkgever

 1. Bij iedere loonbetaling: Telkens wanneer de werkgever het loon uitbetaalt krijgt (bijvoorbeeld maandelijks), wordt de loonbelasting samen met de premies voor sociale verzekeringen ingehouden op het bruto salaris.
 2. Afdracht aan de Belastingdienst: De werkgever is wettelijk verplicht om de ingehouden loonbelasting en premies regelmatig af te dragen aan de Belastingdienst. Dit gebeurt meestal maandelijks of per vier weken, afhankelijk van de afspraken met de Belastingdienst.

Wat de werknemer moet doen

Werknemers hoeven zelf niet actief loonbelasting te betalen. Het is echter belangrijk om te zorgen dat de loonbelastingverklaring correct is ingevuld bij het begin van het dienstverband, zodat de juiste bedragen worden ingehouden. Verder moet de werknemer jaarlijks belastingaangifte doen, waarbij er gecontroleerd word of er te veel of te weinig belasting is ingehouden. Hier zijn enkele belangrijke momenten voor werknemers:

 1. Bij aanvang van een nieuwe baan: Vul de loonbelastingverklaring in, zodat de werkgever weet of de loonheffingskorting toegepast moet worden.
 2. Jaarlijkse belastingaangifte: Tussen 1 maart en 1 mei doet de werknemer aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande jaar. Dit kan leiden tot een teruggave of een naheffing, afhankelijk van je persoonlijke situatie en de hoeveelheid ingehouden belasting.

Situaties waarin je zelf actief moet worden

Er zijn enkele situaties waarin je als werknemer zelf actie moet ondernemen om ervoor te zorgen dat je de juiste hoeveelheid loonbelasting betaalt of terugkrijgt:

 1. Teruggave aanvragen: Als je denkt dat er te veel loonbelasting is ingehouden (bijvoorbeeld als je slechts een deel van het jaar hebt gewerkt), kun je een teruggave aanvragen via de jaarlijkse belastingaangifte.
 2. Bij meerdere werkgevers: Zorg ervoor dat je de loonheffingskorting slechts bij één werkgever toepast om te voorkomen dat er te weinig belasting wordt ingehouden.
 3. Voorlopige aanslag aanvragen: Als je verwacht dat je aan het einde van het jaar een groot bedrag terugkrijgt, kun je een voorlopige aanslag aanvragen, zodat je maandelijks een deel van dit bedrag ontvangt.

Samenvattend: de loonbelasting wordt automatisch ingehouden bij elke loonbetaling en door de werkgever afgedragen aan de Belastingdienst. Als werknemer zorg je voor een correcte invulling van je loonbelastingverklaring bij het begin van je dienstverband en doe je jaarlijks belastingaangifte om te controleren of je te veel of te weinig belasting hebt betaald.

Loonbelasting wordt berekend op basis van je bruto inkomen en wordt door je werkgever ingehouden voordat je je nettoloon ontvangt. Het proces van de berekening van de loonbelasting omvat meerdere stappen en factoren, waaronder belastingtarieven, heffingskortingen, en eventuele extra premies. Hier is een overzicht van hoe loonbelasting wordt berekend:

1. Bruto Loon Bepalen

Het brutoloon is het totaal aan inkomsten dat je verdient voordat er belastingen en premies worden ingehouden. Dit omvat je basissalaris plus eventuele bonussen, overwerk, en andere vergoedingen.

2. Belastingschijven en Tarieven

Nederland heeft een progressief belastingstelsel met twee belastingschijven voor inkomen uit werk en woning (box 1):

 • Eerste schijf (tot € 73.031): 36,93%
 • Tweede schijf (vanaf € 73.031): 49,50%

3. Premies Volksverzekeringen

De premies voor volksverzekeringen (AOW, ANW, Wlz) zijn inbegrepen in de tarieven voor de eerste schijf van de loonbelasting.

4. Heffingskortingen Toepassen

Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je moet betalen. De belangrijkste heffingskortingen zijn:

 • Algemene heffingskorting: Een korting die voor iedereen geldt, waarvan de hoogte afhangt van je inkomen.
 • Arbeidskorting: Een extra korting voor werkenden, waarvan de hoogte eveneens afhankelijk is van je inkomen en afneemt naarmate je inkomen stijgt.

Voorbeeld Berekening

Stel, je hebt een bruto jaarsalaris van € 80.000.

 1. Bereken de belasting per schijf:
  • Eerste schijf: € 73.031 x 36,93% = € 26.975,64
  • Tweede schijf: (€ 80.000 – € 73.031) x 49,50% = € 3.448,66

  Totaal belasting: € 26.975,64 + € 3.448,66 = € 30.424,30

 2. Heffingskortingen:Stel dat de algemene heffingskorting voor jouw inkomen € 2.600 is en de arbeidskorting € 3.000.

  Totaal heffingskortingen: € 2.600 + € 3.000 = € 5.600

 3. Netto te betalen belasting:€ 30.424,30 (totale belasting) – € 5.600 (heffingskortingen) = € 24.824,30

5. Inkomensafhankelijke Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Daarnaast wordt een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet ingehouden. Deze bijdrage wordt berekend over je brutoloon (tot een bepaald maximum) tegen een vastgesteld percentage (in 2024 is dat 6,68% voor werkgeversbijdrage).

6. Nettoloon Berekenen

Nadat de loonbelasting, premies en eventuele andere inhoudingen zijn afgetrokken van je brutoloon, blijft je nettoloon over. Dit is het bedrag dat je daadwerkelijk op je bankrekening ontvangt.

Samenvatting

De berekening van loonbelasting omvat het bepalen van je brutoloon, het toepassen van de juiste belastingschijven en tarieven, het verrekenen van premies volksverzekeringen en het toepassen van heffingskortingen. De overgebleven belasting wordt ingehouden op je loon, waarna je nettoloon wordt vastgesteld.

Een naheffingsaanslag omzetbelasting wordt opgelegd door de belastingdienst wanneer er sprake is van een te lage of ontbrekende betaling van omzetbelasting. Dit kan gebeuren als een ondernemer zijn omzetbelastingaangifte te laat indient, fouten maakt in de aangifte, of als er sprake is van onjuiste of onvolledige informatie. De belastingdienst berekent het verschil tussen de verschuldigde omzetbelasting en het bedrag dat daadwerkelijk is betaald en legt dit als naheffing op, vaak vermeerderd met boetes en rente. Ondernemers moeten een naheffingsaanslag omzetbelasting tijdig betalen om verdere juridische consequenties te voorkomen.

Bij het invullen van de omzetbelastingaangifte moet een ondernemer verschillende gegevens verstrekken, waaronder:

 • Omzet: Het totale bedrag aan verkopen of geleverde diensten gedurende de aangiftetijdvak.
 • Btw-bedrag: Het totale bedrag aan btw dat in rekening is gebracht aan klanten.
 • Btw-tarief: Het toegepaste btw-tarief voor elke transactie.
 • Aftrekbare voorbelasting: De btw die de ondernemer heeft betaald over inkopen en kosten, die hij kan aftrekken van de verschuldigde omzetbelasting.
 • Overige relevante gegevens, zoals eventuele vrijstellingen of speciale regelingen.

Het invullen van de omzetbelastingaangifte kan online via de website van de belastingdienst of via boekhoudsoftware worden gedaan.

Omzetbelasting, ook wel bekend als btw (belasting over de toegevoegde waarde), wordt berekend over de omzet die een onderneming genereert. De basisformule voor het berekenen van omzetbelasting is:

Omzetbelasting = Omzet x Btw-tarief

Het tarief kan variëren afhankelijk van het type goederen of diensten. In Nederland zijn er bijvoorbeeld drie gangbare btw-tarieven: het algemene tarief (21%), het verlaagde tarief (9%), en het nultarief (0%).

Ja, in Nederland is het indienen van een belastingaangifte verplicht voor personen en bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen. Over het algemeen geldt de verplichting om belastingaangifte te doen voor:

 1. Natuurlijke personen: Als je in Nederland woont en je inkomen hebt dat belastbaar is, ben je verplicht om belastingaangifte te doen. Dit geldt ook als je bijvoorbeeld inkomsten hebt uit loondienst, zelfstandig ondernemerschap, vermogensinkomsten zoals rente en dividend, of andere bronnen.
 2. Ondernemers: Ondernemingen zijn verplicht om belastingaangifte te doen voor de omzetbelasting (BTW) en inkomstenbelasting (of vennootschapsbelasting voor rechtspersonen).
 3. Buitenlandse belastingplichtigen: Als je buiten Nederland woont maar inkomsten uit Nederland hebt, zoals inkomsten uit een Nederlandse werkgever of onroerend goed in Nederland, kan het zijn dat je verplicht bent om belastingaangifte te doen in Nederland.
 4. Specifieke situaties: Er zijn ook andere situaties waarin belastingaangifte verplicht kan zijn, bijvoorbeeld bij het ontvangen van bepaalde toeslagen zoals zorgtoeslag of huurtoeslag.

Het niet naleven van de verplichting tot het indienen van belastingaangifte kan leiden tot boetes en andere juridische gevolgen. Het is dus belangrijk om te zorgen dat je op tijd en correct belastingaangifte doet als dat vereist is.

Als eigenaar van een eenmanszaak moet je meestal een apart belastingaangifteformulier invullen voor zelfstandigen. Dit omvat gewoonlijk informatie over je bedrijfsinkomsten, kosten en eventuele zakelijke aftrekposten. Het kan verstandig zijn om een belastingadviseur te raadplegen voor begeleiding bij het invullen van deze formulieren.

In veel gevallen is het handig en gemakkelijk om een accountant, belastingadviseur of fiscaal expert in te schakelen om je te laten helpen bij het invullen van je aangifteformulieren. Dit is vooral handig bij complexere financiële situaties. Onze accountants & belastingadviseurs staan voor je klaar en kunnen je met iedere vraag helpen! Neem contact met ons op via info@flanq.nl

Aftrekposten zijn bepaalde uitgaven die je van je belastbaar inkomen kunt aftrekken, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Als het gaat om belastingaftrekposten in Nederland, zijn er verschillende categorieën waarin je mogelijk aftrekposten kunt hebben. Enkele veelvoorkomende aftrekposten zijn:

 1. Hypotheekrente: Als je een hypotheek hebt voor je eigen woning, kun je de betaalde hypotheekrente aftrekken van je belastbaar inkomen.
 2. Ziektekosten: Bepaalde medische kosten kunnen worden afgetrokken, zoals kosten voor medicijnen, tandartsbehandelingen, en ziekenhuisopnames. Echter, er geldt wel een drempelbedrag dat eerst overschreden moet worden voordat je kunt aftrekken.
 3. Studiekosten: Als je kosten maakt voor een opleiding die je volgt voor je (toekomstige) beroep, kunnen deze onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken.
 4. Giften aan goede doelen: Giften aan erkende goede doelen kunnen aftrekbaar zijn van de belastingen.
 5. Reiskosten voor woon-werkverkeer: Als je voor je werk reist, kun je onder bepaalde voorwaarden reiskosten aftrekken.
 6. Kosten voor arbeidsongeschiktheid: Als je arbeidsongeschikt bent, kunnen bepaalde kosten die je maakt om terug te keren naar de arbeidsmarkt aftrekbaar zijn.
 7. Studiekosten: Soms kunnen kosten voor opleidingen en cursussen ook aftrekbaar zijn, bijvoorbeeld als ze relevant zijn voor je werk.
 8. Aftrekposten voor ondernemers: Als je een eigen bedrijf hebt, zijn er verschillende aftrekposten beschikbaar, zoals kosten voor bedrijfsmiddelen, afschrijvingen, en zakelijke reiskosten.

Het is echter belangrijk om te vermelden dat de regels voor belastingaftrek jaarlijks kunnen veranderen en dat niet alle aftrekposten voor iedereen van toepassing zijn. Het is verstandig om advies in te winnen bij een belastingadviseur of de website van de Belastingdienst te raadplegen voor de meest recente informatie en om te bepalen welke aftrekposten op jou van toepassing zijn.

Dat kan komen doordat de belastingdienst niet je volledige gegevens ontvangen heeft. Hierdoor kunnen ze dus niet de belastingaangifte vooraf invullen. Zorg er in dit geval voor dat je contact opneemt met de belastingdienst zodat je de huidige gegevens goed doorgeeft. Je kan dat doen op de website van de belastingdienst.

Indien u woonachtig bent in Nederland of inkomen geniet vanuit Nederland, bent u verplicht belasting te betalen over dit inkomen. Dit omvat niet alleen uw inkomsten, maar ook financiële belangen in een vennootschap en vermogen zoals spaargeld en beleggingen. Om de verschuldigde belasting te voldoen of eventueel terug te ontvangen, dient u jaarlijks belastingaangifte te doen.

De specifieke deadline voor het indienen van belastingaangifte in Nederland is 1 mei. Vanaf 1 maart kan je de aangifte indienen tot en met 1 mei. Daarna zou je uitstel kunnen vragen en het moet dan in ieder geval voor 14 juli ingediend zijn indien je uitstel gevraagd hebt. Het is belangrijk om de deadlines van de belastingdienst van jouw land te controleren om boetes en rente te voorkomen.

In Nederland moet je de belastingaangifte voor de inkomstenbelasting over het jaar 2023 indienen in 2024. De Belastingdienst opent het aangifteseizoen jaarlijks op 1 maart. Dit betekent dat je vanaf die datum tot 1 mei 2024 de tijd hebt om je aangifte inkomstenbelasting over 2023 in te dienen. Hieronder leggen we alles duidelijk uit.

Belastingaangifte Inkomstenbelasting Periode

 • Startdatum: Vanaf 1 maart 2024 kun je de aangifte inkomstenbelasting indienen.
 • Einddatum: De uiterste datum voor het indienen van je belastingaangifte is 1 mei 2024.

Uitstel Aangeven Inkomstenbelasting

Heb je meer tijd nodig om je aangifte inkomstenbelasting in te dienen? Dan kun je uitstel aanvragen. Het is belangrijk om dit vóór 1 mei 2024 te doen. Over het algemeen wordt uitstel verleend tot 1 september 2024, maar in bepaalde gevallen kan het uitstel langer duren, afhankelijk van je persoonlijke situatie en de goedkeuring door de Belastingdienst.

Waarom Tijdig Belastingaangifte Doen?

Het is cruciaal om je belastingaangifte op tijd in te dienen. Doe je dit niet, dan loop je het risico op boetes en rente over de te betalen belasting. Bovendien helpt een tijdige aangifte je om inzicht te krijgen in je financiële situatie en eventuele belastingteruggaven zo snel mogelijk te ontvangen.

Wij staan voor je klaar!

Heb je hulp nodig bij het indienen van je belastingaangifte inkomstenbelasting over 2023? Onze ervaren accountants staan klaar om je te helpen. Wij zorgen ervoor dat je aangifte correct en tijdig wordt ingediend, zodat je geen boetes riskeert en optimaal gebruik kunt maken van alle belastingvoordelen. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!

 • Contact: Bel ons of stuur een e-mail voor meer informatie en persoonlijke begeleiding.
 • Gratis Consult: Plan een gratis consult met een van onze belastingexperts om je situatie te bespreken en je aangifte soepel te laten verlopen.

Belastingaangifte is het proces waarbij burgers en bedrijven hun financiële informatie aan de belastingdienst verstrekken, zodat de belastingdienst de verschuldigde belastingen kan berekenen. Dit omvat het rapporteren van inkomsten, aftrekposten en eventuele belastingverminderingen.

Het uitbesteden van salarisadministratie kan verschillende voordelen bieden voor een organisatie. Hier zijn enkele belangrijke redenen:

1. Kostenbesparing

 • Vermindering van overheadkosten: Het uitbesteden van salarisadministratie kan helpen bij het verminderen van de kosten die gepaard gaan met het inhuren en opleiden van interne personeel, evenals de kosten voor software en andere benodigde middelen.
 • Schaalvoordelen: Externe dienstverleners hebben vaak meerdere klanten, waardoor ze hun diensten efficiënter en goedkoper kunnen aanbieden.

2. Expertise en Naleving

 • Up-to-date kennis: Salarisadministratie kan complex zijn vanwege de constant veranderende wet- en regelgeving. Externe dienstverleners zijn gespecialiseerd in dit vakgebied en blijven op de hoogte van alle veranderingen.
 • Naleving van regelgeving: Externe experts zorgen ervoor dat de salarisadministratie voldoet aan alle lokale en nationale voorschriften, wat het risico op juridische problemen en boetes vermindert.

3. Tijdswinst

 • Focussen op kernactiviteiten: Door salarisadministratie uit te besteden, kunnen bedrijven zich concentreren op hun kernactiviteiten en strategische doelen in plaats van tijd te besteden aan administratieve taken.
 • Efficiëntie: Externe dienstverleners hebben vaak geoptimaliseerde processen en systemen, waardoor salarisadministratie sneller en nauwkeuriger kan worden uitgevoerd.

4. Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid

 • Minder fouten: Professionele dienstverleners hebben de ervaring en de tools om fouten te minimaliseren, wat belangrijk is voor de tevredenheid van werknemers en het naleven van wettelijke vereisten.
 • Consistentie: Externe partijen zorgen voor een consistente en betrouwbare salarisverwerking, ongeacht interne veranderingen zoals personeelsverloop.

5. Toegang tot geavanceerde technologie

 • Geavanceerde software: Salarisadministratiebedrijven investeren vaak in geavanceerde softwareoplossingen die nauwkeurige en efficiënte verwerking mogelijk maken.
 • Rapportages en analyses: Moderne salarisadministratiesystemen bieden vaak uitgebreide rapportagemogelijkheden en analyses, wat waardevolle inzichten kan bieden voor het management.

6. Risicobeheer

 • Vermindering van risico’s: Het uitbesteden van salarisadministratie kan helpen bij het verminderen van risico’s zoals fraude, fouten en niet-naleving van regelgeving.
 • Disaster recovery: Externe dienstverleners hebben vaak robuuste back-up- en herstelplannen om ervoor te zorgen dat gegevens veilig zijn en snel kunnen worden hersteld in geval van problemen.

Door salarisadministratie uit te besteden, kunnen bedrijven profiteren van verbeterde efficiëntie, naleving van regelgeving en kostenbesparingen, terwijl ze zich tegelijkertijd kunnen concentreren op hun kernactiviteiten.

In Nederland moeten werkgevers de salarisadministratie zeven jaar lang bewaren volgens de wettelijke vereisten van de Belastingdienst. Dit omvat onder andere loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen, correspondentie met de Belastingdienst en andere relevante documenten.

De salarisadministratie, ook wel bekend als loonadministratie, omvat het proces van het uitbetalen van werknemers en het correct inhouden van loonheffingen. Typische taken in de salarisadministratie zijn onder meer:

 1. Het berekenen van het netto bedrag dat aan werknemers wordt betaald.
 2. Het vaststellen van de hoeveelheid loonheffingen die aan de belastingdienst moeten worden afgedragen.
 3. Zorgen dat werknemers tijdig hun loonstrook ontvangen.
 4. Het tijdig indienen van loonaangiften en het uitbetalen van het juiste bedrag.

Daarnaast is het belangrijk om ook rekening te houden met eventuele pensioen- en CAO-regelgeving.

De kosten van een accountant variëren afhankelijk van factoren zoals de complexiteit van de opdracht, de omvang van de organisatie en de diensten die worden geleverd. Tarieven kunnen per uur, per project of op basis van een abonnement worden berekend. Kom met ons in contact voor een kosten overzicht.

Het inschakelen van een accountant is niet altijd verplicht voor zzp’ers of mkb’ers. Voor mkb-ondernemers geldt echter een verplichting om een accountant in te schakelen indien het bedrijf gedurende twee opeenvolgende boekjaren aan minstens twee van de onderstaande drie criteria voldoet:

 • Het bedrijf heeft meer dan 50 medewerkers in dienst;
 • De netto-omzet bedraagt meer dan 12 miljoen euro;
 • Het balanstotaal overschrijdt 6 miljoen euro.

In deze situaties is het wettelijk vereist om een accountant in te schakelen voor het opstellen van de jaarrekening en het uitvoeren van de wettelijke controle, waardoor de financiële rapportage aan strikte normen en regelgeving voldoet. Dit biedt transparantie en vertrouwen aan belanghebbenden, zoals investeerders, crediteuren en overheden, over de financiële gezondheid en prestaties van de onderneming.

Hoewel het inschakelen van een accountant niet altijd verplicht is voor zzp’ers en kleinere mkb’ers die niet aan deze criteria voldoen, kan het toch waardevol zijn. Een accountant kan ondersteuning bieden bij het opstellen van financiële overzichten, belastingaangiften, financieel advies en het beheer van de boekhouding, wat kan helpen bij het bevorderen van de financiële gezondheid en groei van de onderneming. Bovendien kan het inschakelen van een accountant het vertrouwen vergroten bij externe partijen en potentiële investeerders, wat gunstig kan zijn voor de groei en het succes van het bedrijf.

In eenvoudige bewoordingen, het voornaamste onderscheid tussen boekhouders en accountants ligt in hun taken: een boekhouder is belast met het registreren van financiële transacties, terwijl accountants zich bezighouden met classificatie, analyse, interpretatie, rapportage en samenvatting van deze financiële gegevens.

Het kan zijn dat je overweegt om bepaalde administratieve taken uit te besteden, maar twijfelt of je hiervoor een accountant of boekhouder moet inschakelen. Deze onzekerheid is begrijpelijk, gezien de gelijkenissen tussen accountants en boekhouders op verschillende gebieden.

Een AA-accountant richt zich meer op advies, administratie en belastingzaken voor kleine tot middelgrote ondernemingen. Ze helpen bij het opstellen van financiële overzichten, belastingaangiften en bieden algemeen financieel advies.

De RA-accountant fungeert als het financieel-administratieve geweten van een organisatie, met name in de rol van openbaar accountant. Werkzaam vanuit een accountantskantoor of als zelfstandig accountant, onderzoekt de RA-accountant de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging van bedrijven en andere entiteiten.

De onderscheidende factor tussen een RA- en AA-accountant ligt in hun opleidingsniveau. Om RA te worden, moet men een universitaire opleiding hebben afgerond, gevolgd door een post-master opleiding. Aan de andere kant vereist het worden van een AA-accountant een hbo-diploma en een aanvullende voltooide post-hbo opleiding. Bovendien neigt een AA-accountant meer naar adviserende taken, terwijl een RA-accountant zich voornamelijk bezighoudt met controlerende taken.

Accountants controleren financiële overzichten, zoals balansen, winst- en verliesrekeningen, en kasstroomoverzichten. Ze onderzoeken ook transacties, controleren op naleving van wettelijke voorschriften en evalueren de interne controleprocedures van een organisatie. Ze controleren de verschillende aspecten van de totale financiële informatie van een entiteit om de nauwkeurigheid, integriteit en compliance te waarborgen.

Een accountant is een professional die zich bezighoudt met het bijhouden, controleren en rapporteren van financiële informatie voor individuen en organisaties. Hier zijn enkele van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden die wij als accountants uitvoeren:

 1. Boekhouding en Financiële Rapportage:
  • Het bijhouden van financiële transacties en het opstellen van financiële verslagen zoals balans, winst- en verliesrekening, en kasstroomoverzicht.
  • Zorgen dat de financiële gegevens nauwkeurig en up-to-date zijn.
 2. Controle en Audit:
  • Het uitvoeren van audits om te controleren of de financiële verslagen correct en conform de geldende wet- en regelgeving zijn.
  • Het identificeren van eventuele fouten of onregelmatigheden in de financiële administratie.
 3. Belastingadvies en -aangiften:
  • Het voorbereiden en indienen van belastingaangiften voor bedrijven en particulieren.
  • Het geven van advies over belastingplanning om te zorgen dat klanten zo efficiënt mogelijk omgaan met hun belastingverplichtingen.
 4. Advies en Strategie:
  • Het bieden van financieel advies en strategische planning om bedrijven te helpen hun doelen te bereiken.
  • Het analyseren van financiële gegevens om trends en risico’s te identificeren en te adviseren over kostenbesparingen en winstmaximalisatie.
 5. Compliance en Regelgeving:
  • Zorgen dat de financiële activiteiten van een organisatie voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving.
  • Het bijhouden van veranderingen in regelgeving en adviseren over de implicaties daarvan.
 6. Budgettering en Forecasting:
  • Het opstellen van budgetten en financiële prognoses om bedrijven te helpen hun financiële planning en strategieën te beheren.
  • Het monitoren van de werkelijke resultaten ten opzichte van het budget en het adviseren over noodzakelijke aanpassingen.

Onze accountants staan voor je klaar! Kom met ons in contact voor eventuele vragen!

In Nederland is een accountant verplicht voor de controle van de jaarrekening van middelgrote en grote bedrijven. De criteria hiervoor zijn vastgelegd in de wetgeving, met name in het Burgerlijk Wetboek, Boek 2, artikel 396 en 397. Hier zijn de specifieke drempelwaarden die bepalen wanneer een bedrijf als middelgroot of groot wordt geclassificeerd:

Middelgrote ondernemingen:

Een onderneming wordt als middelgroot beschouwd als het op twee opeenvolgende balansdata aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet:

 1. De waarde van de activa is meer dan €6 miljoen.
 2. De netto-omzet is meer dan €12 miljoen.
 3. Het gemiddelde aantal werknemers is 50 of meer.

Grote ondernemingen:

Een onderneming wordt als groot beschouwd als het op twee opeenvolgende balansdata aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet:

 1. De waarde van de activa is meer dan €20 miljoen.
 2. De netto-omzet is meer dan €40 miljoen.
 3. Het gemiddelde aantal werknemers is 250 of meer.

Controleplicht

Wanneer een onderneming als middelgroot of groot wordt geclassificeerd, is deze verplicht om de jaarrekening te laten controleren door een registeraccountant (RA) of een accountant-administratieconsulent (AA) met een certificerende bevoegdheid. Dit betekent dat de accountant de jaarrekening moet controleren en een controleverklaring moet afgeven.

Uitzonderingen

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij ook kleinere ondernemingen een accountant nodig kunnen hebben, bijvoorbeeld als dit door specifieke regelgeving wordt vereist (bijvoorbeeld in de zorg- of financiële sector), door afspraken met financiers of door interne beleidsregels.

Kortom, de verplichting tot het inschakelen van een accountant voor de controle van de jaarrekening is voornamelijk afhankelijk van de omvang van de onderneming, zoals gedefinieerd door bovengenoemde criteria.

Benieuwd of jouw onderneming een accountant nodig heeft? Komt met ons in Contact!

Kantoor
Go to Top