Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws voor uw eigen branche

Heeft u interesse in het laatste nieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief welke geheel is afgestemd op uw eigen branche.

Wantij brug N3 afgesloten tot 03-04-2020

20 januari 2020|Kantoornieuws|

Wegens werkzaamheden aan de Wantijbrug is het niet mogelijk om deze brug op de N3 bij Dordrecht te gebruiken. De brug is gesloten voor auto's, vrachtwagens en motoren. Het openbaar vervoer (de lijnbussen), (brom)fietsers en voetgangers kunnen wel

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16 januari 2020|Agro|

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven.

Doorlopend afwisselend privégebruik bestelauto

16 januari 2020|Loonbelasting|

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor een bestelauto. De Wet op de loonbelasting gaat uit van de veronderstelling

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

9 januari 2020|Sociale verzekeringen|

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen

Gebruikelijk loon 2020

8 januari 2020|Loonbelasting|

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. Het loon van een dga moet ten minste gelijk zijn aan het hoogste van de

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

3 januari 2020|Ondernemingswinst|

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt verminderd met ten laste van de winst gekomen pensioenpremies. Ondernemersaftrek Een

Wijzigingen loonbelasting 2020

3 januari 2020|Loonbelasting|

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden geconfronteerd met een bijtelling bij hun salaris. De bijtelling is

Bedragen kindregelingen 2020

3 januari 2020|Toeslagen|

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 221,49 6 t/m 11 jaar €

Investeringsaftrek 2020

3 januari 2020|Ondernemingswinst|

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van investeringsaftrek: kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA); energie-investeringsaftrek (EIA)

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

3 januari 2020|Inkomstenbelasting|

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.090.000 geldt een verhoogd eigenwoningforfait van

Inspiratiedag Auxilium

17 december 2019|Kantoornieuws|

Woensdag 11 december was FlanQ aanwezig bij een interessante dag van Auxilium Adviesgroep. Het thema van de dag was “Omdenken”. Het evenement vond plaats in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Aanwezig van FlanQ waren Frans van