Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws voor uw eigen branche

Heeft u interesse in het laatste nieuws van uw eigen branche? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief welke geheel is afgestemd op uw eigen branche.

Meet and Greet met Max Verstappen!

8 oktober 2019|Kantoornieuws|

FlanQ was woensdag 2 oktober aanwezig op het jaarlijkse event #Exact Live. Software leverancier met een blik op de toekomst. Aanwezig waren Frans van Lonkhuizen, Pascal Scheurwater en William Segers. William heeft meegedaan aan de fotowedstrijd

Opleidingskosten in mindering op transitievergoeding

3 oktober 2019|Arbeidsrecht|

Het kabinet wil dat werkgevers de opleidingskosten van medewerkers voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf in mindering kunnen brengen op de transitievergoeding bij vertrek. Een daartoe strekkend voorstel van de minister van Sociale Zaken en

Kamervragen nieuwe KOR

26 september 2019|Omzetbelasting|

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in de omzetbelasting. De nieuwe KOR kent een omzetgrens van € 20.000. Ondernemers die onder deze omzetgrens blijven in een kalenderjaar zijn vrijgesteld van omzetbelasting en de

Maatregelen inkomstenbelasting

19 september 2019|Belastingplan|

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari 2021. Het laagste tarief bedraagt in 2020 37,35% en het toptarief 49,5%. De afbouw van het maximale

Maatregelen loonbelasting

19 september 2019|Belastingplan|

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan werknemers verstrekt. Het Belastingplan bevat vier wijzigingen in de WKR. Ten eerste

Maatregelen omzetbelasting

19 september 2019|Belastingplan|

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met ingang van 1 januari 2020 geldt het verlaagde tarief ook voor digitale uitgaven. Het verlaagde

Bronbelasting op royalty en dividend

19 september 2019|Belastingplan|

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele bronbelasting op rente- en royaltybetalingen. Deze bronbelasting zal van toepassing zijn bij een

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19 september 2019|Belastingplan|

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en grond. Assurantiebelasting Er komt een vrijstelling van