Aanmelden nieuwsbrief

Nieuws voor uw eigen branche

Heeft u interesse in het laatste nieuws? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. U ontvangt dan regelmatig een nieuwsbrief welke geheel is afgestemd op uw eigen branche.

Onze klant: Twin Creations Reclamebureau

24 februari 2020|Kantoornieuws|

Twin Creations is gevestigd in Dordrecht aan de Blekersdijk en al 21 jaar een zakelijke relatie van Frans van Lonkhuizen. Dit complete reclamebureau verzorgt alle reclame-benodigdheden en huisstijlen. Online heeft Twin Creations een webshop in

Aanpassing NBA Algemene Voorwaarden

20 februari 2020|Kantoornieuws|

Onze beroepsorganisatie NBA heeft de Algemene Voorwaarden aangepast. Met ingang van heden zijn deze van toepassing op alle door FlanQ te verrichten diensten en leveringen. De Algemene Voorwaarden NBA 39/2017 zijn te raadplegen op onze site.

Aansprakelijkheid bestuurder

20 februari 2020|Invordering|

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

20 februari 2020|Arbeidsrecht|

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen. In een procedure voor Hof Den Bosch speelde de vraag of de in de cao

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

20 februari 2020|Inkomstenbelasting|

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het opgenomen bedrag niet kan terugbetalen. De inspecteur dient aan de hand van feiten en omstandigheden

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

20 februari 2020|Omzetbelasting|

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. De vragenstellers willen weten van de staatssecretaris waarom scholen wel recht hebben op aftrek van

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13 februari 2020|Arbeidsrecht|

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één maand bedragen als de arbeidsovereenkomst korter duurt dan twee jaar. Een

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13 februari 2020|Sociale verzekeringen|

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de leeftijd van 15 jaar tot de leeftijd van 65 jaar. Door de verhoging van de

Eigen woning en niet-samenlevende partners

13 februari 2020|Inkomstenbelasting|

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. Het gaat om civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke verschillen. Het

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

6 februari 2020|Algemeen|

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijft het

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

6 februari 2020|Loonbelasting|

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in verband met het nieuwe inlogmiddel eHerkenning. Het uitstel betreft zowel het