FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Algemeen

Wettelijke basis voor eHerkenning?

1 september 2022|Categorieën: Algemeen|

De Advocaat-generaal (A-G) bij de Hoge Raad A-G heeft naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Gelderland over het verplichte gebruik van eHerkenning cassatie in het belang der wet gevorderd. Ondernemers zijn verplicht om hun aangiften

Voorjaarsnota 2022

25 mei 2022|Categorieën: Algemeen, Archief|

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd door de fiscale maatregelen, die dienen ter dekking van tegenvallers en extra uitgaven. Verlaging eerste schijf vennootschapsbelasting De

Aanvullende koopkrachtmaatregelen 2022

17 maart 2022|Categorieën: Algemeen, Archief|

Het kabinet heeft een aantal maatregelen aangekondigd in verband met de gestegen energieprijzen. Ongeveer 800.000 huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kwamen al in aanmerking voor een tegemoetkoming van circa € 200.

Recht op basisbetaalrekening bij Nederlandse bank

25 maart 2021|Categorieën: Algemeen, Archief|

Een wetsvoorstel beoogt mogelijk te maken dat alle Nederlanders, ongeacht waar zij wonen, recht hebben op een basisbetaalrekening bij een Nederlandse bank. Het wetsvoorstel is vooral van belang voor Nederlanders die buiten de EU wonen. De afgelopen

Tijdelijke Coronawet aangenomen

29 oktober 2020|Categorieën: Algemeen, Archief|

De Eerste Kamer heeft de tijdelijke Coronawet aangenomen. Deze wet vervangt de bestaande noodverordeningen en moet de coronamaatregelen een structurele juridische grondslag geven. De wet geldt in eerste aanleg voor drie maanden. De Eerste Kamer

Bouwstenen toekomstig belastingstelsel

20 mei 2020|Categorieën: Algemeen, Archief|

De vorige staatssecretaris van Financiën heeft toegezegd om begin 2020 met concrete bouwstenen en voorstellen te komen voor verbeteringen en vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Het doel van het bouwstenentraject is om uitgewerkte

Rechtspraak gesloten tot 6 april

19 maart 2020|Categorieën: Algemeen, Archief, Corona update|

In verband met de uitbraak van het coronavirus zijn met ingang van dinsdag 17 maart de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges gesloten. Alleen zaken waar een rechterlijke beslissing niet achterwege kan blijven gaan door. Publiek is niet

Noodpakket maatregelen coronacrisis

18 maart 2020|Categorieën: Algemeen, Archief, Corona update|

Na de eerder genomen maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis komt het kabinet nu met een noodpakket aan bijzondere maatregelen. Dit noodpakket geldt voorlopig voor een periode van drie maanden en omvat drie hoofdelelementen: een noodpakket

Maatregelen in verband met coronavirus

16 maart 2020|Categorieën: Algemeen, Archief, Corona update|

In verband met het coronavirus heeft het kabinet diverse maatregelen getroffen voor ondernemers. Het gaat om de regeling voor werktijdverkorting met aanvulling uit de WW om onnodig ontslag van werknemers te voorkomen. Om in de liquiditeitsbehoefte

Onderzoek forfaits in belastingrecht

27 februari 2020|Categorieën: Algemeen, Archief|

Medio 2019 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport over forfaits in het belastingstelsel aan de Tweede Kamer aangeboden. De Rekenkamer heeft 48 forfaits in de Rijksbelastingwetten aangetroffen. Naar de aanwezigheid van forfaits in andere rijkswetten

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

6 februari 2020|Categorieën: Algemeen, Archief|

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot en met 31 december 2020. Tijdens deze overgangsperiode blijft het

Geen verbod op negatieve spaarrente

12 december 2019|Categorieën: Algemeen, Archief|

De minister van Financiën heeft in een brief naar de Tweede Kamer geschreven dat er geen wettelijk verbod komt op een negatieve spaarrente voor consumenten. Op dit moment rekenen Nederlandse banken geen negatieve rente aan gewone spaarders. Uit

Kabinetsreactie rapport commissie herijking ouderschap

5 september 2019|Categorieën: Algemeen, Archief|

De staatscommissie herijking ouderschap heeft de regering geadviseerd onder bepaalde voorwaarden juridisch meerouderschap en meeroudergezag mogelijk te maken. In het regeerakkoord is afgesproken om de gevolgen voor belastingen en toeslagen van

Belastingdienst en AVG

12 juni 2019|Categorieën: Algemeen, Archief|

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Al snel werd duidelijk dat de Belastingdienst niet kon voldoen aan de door de AVG gestelde eisen met betrekking tot persoonsgegevens. In een brief aan de Tweede

Overgangsrecht Brexit aangekondigd

7 februari 2019|Categorieën: Algemeen, Archief|

Op 29 maart 2019 stapt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU. Gezien de verwerping van het met de EU gesloten akkoord door het Britse Lagerhuis moet rekening worden gehouden met een no-deal Brexit. Het vertrek uit de EU heeft tot gevolg dat het VK

Ga naar de bovenkant