FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Internationaal

In Nederland verdiend arbeidsinkomen

9 juni 2022|Categorieën: Archief, Internationaal|

Hof Den Bosch heeft onlangs uitspraak gedaan over de toepassing van het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met het Verenigd Koninkrijk. De procedure betrof een inwoonster van het Verenigd Koninkrijk, die in 2017 inkomen uit Nederland

Vragen Belastingverdrag Duitsland

28 oktober 2021|Categorieën: Archief, Internationaal|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft gereageerd op een brief over de belastingheffing van inwoners van Nederland met een Duits socialezekerheidspensioen. Volgens de briefschrijver ondervindt deze groep negatieve inkomensgevolgen van het

Rusland zegt belastingverdrag met Nederland op

24 juni 2021|Categorieën: Archief, Internationaal|

Verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing kunnen eenzijdig worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden voor het verstrijken van een kalenderjaar. Rusland heeft het bestaande verdrag opgezegd,

Nederland sluit belastingverdrag met Chili

28 januari 2021|Categorieën: Internationaal|

Nederland en Chili hebben een verdrag ter vermijding van dubbele belastingheffing gesloten. Het verdrag bevat een uitgebreide antimisbruikbepaling om te voorkomen dat het verdrag wordt gebruikt om belastingheffing te ontwijken. Door deze bepaling kan

Wetsvoorstel implementatie ATAD2

18 juli 2019|Categorieën: Archief, Internationaal|

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel ATAD2 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het wetsvoorstel dient ter implementatie van de tweede Anti Tax Avoidance Directive (tweede antibelastingontwijkingsrichtlijn) van de Raad van de EU.

Zwarte lijst laagbelastende landen

4 januari 2019|Categorieën: Archief, Internationaal|Tags: |

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat 21 landen en is gepubliceerd in de Staatscourant. Naast de vijf landen van de zwarte lijst van de

Ga naar de bovenkant