FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Invordering

Aanpassing termijn betalingsregeling

12 mei 2022|Categorieën: Archief, Invordering|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen betalingsregeling. De maximale termijn van een betalingsregeling bedraagt twaalf maanden, gerekend

Wijziging Leidraad Invordering

8 juli 2021|Categorieën: Invordering|

Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de Leidraad Invordering een oplossing geboden voor schrijnende situaties met betrekking tot verschuldigde erfbelasting. De regeling houdt in dat

Kamervragen lage korting betaling ineens

18 februari 2021|Categorieën: Archief, Invordering|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen over de omvang van de betalingskorting voor voorlopige aanslagen beantwoord. De betalingskorting geldt bij betaling ineens van een voorlopige aanslag die betrekking heeft op het jaar waarin de

Aansprakelijkheid bestuurder

20 februari 2020|Categorieën: Archief, Invordering|

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra gebleken is dat zij de verschuldigde belasting niet kan betalen daarvan

Ga naar de bovenkant