FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Omzetbelasting

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw gebouw?

10 november 2022|Categorieën: Omzetbelasting|

Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor het geval de verkrijging plaatsvindt krachtens een met omzetbelasting belaste

Terugvragen in 2021 betaalde buitenlandse btw

25 augustus 2022|Categorieën: Omzetbelasting|

Ondernemers, die in 2021 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2021 moet vóór 1 oktober 2022 zijn ingediend. Dat kan via de website

Nultarief btw voor groenten en fruit?

2 juni 2022|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over het zo snel mogelijk onder het nultarief van de btw brengen van groente en fruit. In het coalitieakkoord is afgesproken om te bezien of het nultarief mogelijk is voor groente en fruit. Het invoeren van het

Voorstel invoering nultarief btw op zonnepanelen

21 april 2022|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

De levering en de installatie van zonnepanelen is belast met omzetbelasting tegen het algemene tarief van 21%. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen de omzetbelasting terugvragen door zich te registreren als ondernemer en aangifte te doen voor de

Omzetbelasting over privégebruik

7 april 2022|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

Voor de omzetbelasting is het privégebruik van een tot het bedrijf behorend goed gelijkgesteld met een dienst onder bezwarende titel, wanneer voor dit goed recht op aftrek van de belasting is ontstaan. Deze gelijkstelling aan een dienst onder

Wanneer ontstaat door verbouwing een nieuw pand?

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

De levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak is belast met omzetbelasting. De levering van bestaande onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting en belast met overdrachtsbelasting. Een bestaande onroerende zaak kan door

Niet gebonden aan beschikking fiscale eenheid

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

Ondernemers voor de omzetbelasting, die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht onderling zijn verweven vormen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Voor de beoordeling van de mate van verwevenheid moeten de banden van financiËle,

Levering slooppand of bouwterrein?

16 september 2021|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

De levering van onroerende zaken en van rechten waaraan deze zijn onderworpen is in beginsel vrijgesteld van omzetbelasting. Er geldt een uitzondering op de vrijstelling voor de levering van een gebouw vóór, op of uiterlijk twee jaar na

Intracommunautaire verwerving nieuwe auto

16 september 2021|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

Omzetbelasting wordt onder meer geheven ter zake van de intracommunautaire verwerving van een nieuw vervoermiddel in Nederland. Voor de omzetbelasting geldt een auto als een nieuwe auto wanneer deze niet langer dan zes maanden geleden voor het eerst

Terugvragen buitenlandse btw

2 september 2021|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij in dat land geen aangifte doen. Een verzoek om teruggaaf over 2020 moet vóór 1 oktober 2021 zijn ingediend. Dat kan via de website

Rechtbank staat afwijking van BUA toe

12 augustus 2021|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

Ondernemers kunnen de omzetbelasting die in rekening wordt gebracht door andere ondernemers voor de levering van goederen en het verrichten van diensten in aftrek brengen. De aftrek is beperkt tot het gebruik van de afgenomen goederen en diensten

Invoering registratiedrempel voor kleine ondernemers

1 juli 2021|Categorieën: Omzetbelasting|

Ondernemers met een jaaromzet van maximaal € 20.000 exclusief omzetbelasting kunnen voor de omzetbelasting kiezen voor toepassing van de vrijstelling voor kleine ondernemers, de zogenaamde KOR. Ondernemers die gebruik maken van de KOR zijn geen

Parkeren bij attractiepark is aparte dienst

20 mei 2021|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

Voor de omzetbelasting wordt in beginsel iedere prestatie van een ondernemer afzonderlijk beoordeeld. Wanneer een ondernemer meerdere prestaties verricht voor een afnemer worden de prestaties als één enkele prestatie beschouwd wanneer

Invoering btw-richtlijn e-commerce

28 januari 2021|Categorieën: Omzetbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat de Wet implementatie richtlijnen elektronische handel, anders dan eerder is bericht, per 1 juli 2021 kan worden uitgevoerd. Om nadelige gevolgen van een latere

Herziening ineens aftrek voorbelasting

10 december 2020|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

Ondernemers hebben recht op aftrek van de omzetbelasting die drukt op door hen aangeschafte goederen en diensten voor zover deze bestemd zijn voor belaste prestaties. Worden de goederen en diensten gebruikt voor andere dan belaste prestaties dan

Denk aan de herziening aftrek voorbelasting

15 oktober 2020|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

De btw op bedrijfsmiddelen komt in aftrek naar gelang van de mate waarin u de bedrijfsmiddelen voor btw-belaste prestaties gebruikt. Heeft u de btw op bedrijfsmiddelen in het verleden geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht, dan moet de aftrek

Ga naar de bovenkant