FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Sociale verzekeringen

Wet betaald ouderschapsverlof

30 juni 2022|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

Op 2 augustus 2022 treedt de Wet betaald ouderschapsverlof in werking. Deze wet wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten om te voldoen aan een Europese richtlijn. Ouders hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12 mei 2022|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals

Geen faillissementsuitkering voor dga

7 april 2022|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

Werknemer voor de Werkloosheidswet (WW) is de natuurlijke persoon, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt en die in privaat- of publiekrechtelijke dienstbetrekking staat. Niet als dienstbetrekking wordt beschouwd de

Aflossing Tozo-leningen

3 maart 2022|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

Per 1 oktober 2021 is de Tozo beËindigd. Aansluitend is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 tijdelijk vereenvoudigd tot 1 april 2022. Ondernemers, die onder de Tozo een lening voor bedrijfskapitaal hebben opgenomen, hoeven pas op 1 juli

Compensatie transitievergoeding

20 januari 2022|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

Bij de beËindiging van een dienstbetrekking op initiatief van de werkgever moet aan de werknemer een transitievergoeding worden betaald. Volgens een arrest van de Hoge Raad is de werkgever ook een transitievergoeding verschuldigd als een slapend

Premiepercentages zorgverzekering 2022

16 december 2021|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de Zorgverzekeringswet voor 2022 vastgesteld. De hoge premie daalt van 7,0% in 2021 naar 6,75% in 2022. De lage premie daalt van 5,75% in 2021 naar 5,5% in 2022. De hoge premie wordt betaald door

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

11 november 2021|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in het jaar 2027 67 jaar blijft. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Het CBS gaat uit

Minimumlonen per 1 januari 2022

28 oktober 2021|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

De staatssecretaris van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 gepubliceerd. Ten opzichte van de sinds 1 juli 2021 geldende bedragen zijn deze met 1,41% verhoogd. Uitgaande van een voltijds dienstverband gelden

Verplicht eigen risico Zvw 2022

15 juli 2021|Categorieën: Sociale verzekeringen|

Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385. De Tweede Kamer heeft onlangs met algemene stemmen een motie aangenomen waarin gevraagd wordt om het eigen risico voor 2022 niet te verhogen. Het

Verlaging premies Algemeen Werkloosheidsfonds

1 juli 2021|Categorieën: Sociale verzekeringen|

In verband met de afschaffing van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) worden de premiepercentages voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) met ingang van 1 augustus 2021 verlaagd. Voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen gaat

Bandbreedte uurloon jeugd-LIV 2021

10 juni 2021|Categorieën: Sociale verzekeringen|

In verband met de verhoging van de minimumjeugdlonen komen werkgevers in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Deze tegemoetkoming wordt aangeduid met de term jeugd-lage inkomensvoordeel of jeugd-LIV.

Minimumloon per 1 juli 2021

6 mei 2021|Categorieën: Archief, Sociale verzekeringen|

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per 1 juli. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen

Ga naar de bovenkant