FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Subsidies

Subsidiepot elektrische auto voor 2022 is leeg

18 augustus 2022|Categorieën: Subsidies|

Voor de aanschaf of lease door particulieren van een elektrische personenauto kan subsidie worden verkregen. De staatssecretaris van I en W heeft bekendgemaakt dat het subsidieplafond voor 2022 is bereikt. Dat geldt zowel voor de subsidie voor nieuwe

Openstelling saneringsregeling visserij

28 juli 2022|Categorieën: Subsidies|

De minister van LNV heeft een saneringsregeling voor de visserij gepubliceerd. De regeling wordt per 1 september opengesteld en sluit op 30 november 2022. De saneringsregeling is een subsidie, die ondernemers moet stimuleren om te stoppen met hun

Subsidieregeling SLIM gewijzigd per 1 juni 2022

30 juni 2022|Categorieën: Archief, Subsidies|

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen en specifiek voor grootbedrijven in de landbouw-, horeca- of recreatiesector) is op 1 januari 2020 in werking getreden. Ondernemers en samenwerkingsverbanden

Subsidieregeling aanschaf zero-emissievrachtwagens

2 juni 2022|Categorieën: Archief, Subsidies|

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling voor de aanschaf van zero-emissievrachtwagens gepubliceerd. De subsidieregeling heeft de naam AanZET gekregen. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de

Subsidieregeling STAP-budget

24 februari 2022|Categorieën: Archief, Subsidies|

Met ingang van 1 maart 2022 is de subsidieregeling STAP-budget van kracht. De subsidieregeling vervangt de inmiddels vervallen aftrek voor scholing in de inkomstenbelasting. Op grond van deze regeling kan iedereen met een band met de Nederlandse

Aangepaste subsidiebedragen elektrische auto

6 januari 2022|Categorieën: Archief, Subsidies|

De staatssecretaris van I en W heeft de Subsidieregeling elektrische personenauto’s particulieren (SEPP) aangepast. Op grond van de SEPP kan subsidie worden verkregen voor de aanschaf of lease van een nieuwe of een gebruikte elektrische personenauto,

Subsidiepot aanschaf elektrische auto 2021 is leeg

2 september 2021|Categorieën: Archief, Subsidies|

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat ook de subsidiepot voor de aanschaf van een tweedehands elektrische auto voor het jaar 2021 leeg is. Het budget voor 2021 bedroeg € 13,5

Subsidie verduurzaming mkb

12 augustus 2021|Categorieën: Archief, Subsidies|

Voor ondernemers in het mkb, die niet onder de energiebesparingsplicht vallen, komt er een subsidieregeling voor professionele energieadviezen. De subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een verbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en

Subsidiemodule Eurostars open tot 15 juni

10 juni 2021|Categorieën: Archief, Subsidies|

Eurostars is een subsidieprogramma ter ondersteuning van internationale R&D-samenwerkingsprojecten door het mkb uit alle sectoren. De staatssecretaris van EZK heeft bekendgemaakt dat de subsidiemodule is opengesteld van 1 juni tot en met 15 juni

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

29 april 2021|Categorieën: Archief, Subsidies|

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een uitkeringsgerechtigde werknemer. De aanvraag voor een doelgroepverklaring moet door de

Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s

25 februari 2021|Categorieën: Archief, Subsidies|

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van emissieloze bedrijfsauto’s gepubliceerd. Vanaf 15 maart 2021 is het mogelijk voor ondernemers en non-profitinstellingen om maximaal € 5.000

Tweede openstelling kosteloos ontwikkeladvies

3 december 2020|Categorieën: Archief, Subsidies|

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies is per 1 augustus 2020 in werking getreden. Het doel van de regeling is om mensen door middel van kosteloos te volgen ontwikkeladviestrajecten handvatten te geven voor het in

Extra subsidie beroepsbegeleidende leerweg

26 november 2020|Categorieën: Archief, Subsidies|

De subsidie praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. De werkgever moet een erkend leerbedrijf zijn om in aanmerking te komen voor subsidie. De hoogte van de

Aanschafsubsidie elektrische auto

11 juni 2020|Categorieën: Archief, Subsidies|

De subsidieregeling voor elektrische personenauto’s is gepubliceerd in de Staatscourant. Particulieren kunnen vanaf 1 juli een aanvraag indienen voor de subsidie bij de koop of lease van een elektrische auto. De subsidie bedraagt in 2020 en

Verlenging termijn aanvraag doelgroepverklaring LKV

23 april 2020|Categorieën: Archief, Subsidies|

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die lastig aan werk komen. De doelgroepen van het LKV zijn: oudere werknemers met een uitkering; werknemers met een

Subsidieregeling SLIM op 2 maart open

23 januari 2020|Categorieën: Archief, Subsidies|

De subsidieregeling SLIM (stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen) wordt op 2 maart opengesteld. Vanaf die datum tot 31 maart is €15 miljoen beschikbaar voor ondernemers in het mkb voor zaken als het oprichten van een

Ga naar de bovenkant