FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Successiewet

Kanttekeningen bij evaluatie bedrijfsopvolgingsregeling

1 september 2022|Categorieën: Successiewet|

Werkgeversorganisaties hebben een reactie op de evaluatie van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie van de evaluatie is dat de BOR doeltreffend, maar niet doelmatig is. De BOR heeft als doel te voorkomen dat

Goedkeurend besluit uitzondering samentelbepaling

28 april 2022|Categorieën: Archief, Successiewet|

De Successiewet kent een samentelbepaling voor schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, die partners van dezelfde persoon krijgen. Door de samentelbepaling worden deze schenkingen of verkrijgingen voor de berekening van schenk- en erfbelasting

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

14 oktober 2021|Categorieën: Archief, Successiewet|

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. Voor toepassing van de regeling moet de schenker het ondernemingsvermogen ten

Aangaan huwelijksgemeenschap geen schenking

20 mei 2021|Categorieën: Archief, Successiewet|

De Hoge Raad heeft in een arrest uit 1959 geoordeeld dat zich bij het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen tussen gehuwden geen schenking voordoet. Dat betekent dat geen schenkbelasting verschuldigd is. In het arrest overwoog de Hoge

Afgezonderd particulier vermogen

20 augustus 2020|Categorieën: Archief, Successiewet|

Bezittingen en schulden en opbrengsten en uitgaven van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden voor de inkomstenbelasting toegerekend aan de persoon, die dat vermogen heeft afgezonderd. Na het overlijden van deze persoon wordt het APV

Bedrijfsopvolgingsregeling na overname onderneming

4 juni 2020|Categorieën: Archief, Successiewet|

De Successiewet bevat een bijzondere regeling voor de overdracht van ondernemingsvermogen. Deze zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling geldt ook voor aandelen in een vennootschap die bij de schenker of de erflater tot een aanmerkelijk belang behoren.

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

8 mei 2019|Categorieën: Archief, Successiewet|

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft gehad van een vruchtgebruik van dat goed. De

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13 maart 2019|Categorieën: Archief, Successiewet|

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar mogen van iedereen eenmalig een schenking van maximaal € 102.010

Schenking kort voor overlijden

24 januari 2019|Categorieën: Archief, Successiewet|Tags: |

Een schenking, die wordt gedaan binnen 180 dagen voor het overlijden van de schenker, wordt aangemerkt als een erfrechtelijke verkrijging. De achtergrond van de wetsbepaling is te voorkomen dat met het doen van schenkingen in het zicht van het

Ga naar de bovenkant