FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Toeslagen

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2022

30 juni 2022|Categorieën: Archief, Toeslagen|

De minister van SZW heeft de per 1 juli 2022 geldende bedragen voor de kinderbijslag gepubliceerd. Het basisbedrag van de kinderbijslag wordt twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van het algemene prijsniveau. Dit gebeurt per 1 januari en

Uurprijzen kinderopvangtoeslag 2023

23 juni 2022|Categorieën: Archief, Toeslagen|

De minister van SZW en de staatssecretaris van FinanciËn hebben een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag aan de Tweede Kamer voorgelegd. De wijzigingen bestaan uit de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum

Maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag 2022

7 oktober 2021|Categorieën: Archief, Toeslagen|

De minister van SZW heeft de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor het jaar 2022 gepubliceerd. De gewijzigde bedragen stemmen overeen met het eerder aan de Tweede Kamer toegestuurde concept. De maximum uurprijzen zijn als volgt

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

8 juli 2021|Categorieën: Toeslagen|

De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1 juli 2021 gelden, gepubliceerd. De bedragen luiden als volgt: voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar € 224,87; voor een kind, dat 6

Maximum uurprijzen kinderopvang 2022 gepubliceerd

27 mei 2021|Categorieën: Archief, Toeslagen|

De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen betreffen de indexatie van de toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse

Uitzonderingen vermogenstoets toeslagregelingen

14 januari 2021|Categorieën: Toeslagen|

Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriËle regeling

Maximum uurprijzen kinderopvang 2021

11 juni 2020|Categorieën: Archief, Toeslagen|

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens dit ontwerpbesluit worden de voor 2020 geldende maxima verhoogd

Tegemoetkoming eigen bijdrage kosten kinderopvang

14 mei 2020|Categorieën: Archief, Toeslagen|

Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is nu

Bedragen kindregelingen 2020

3 januari 2020|Categorieën: Archief, Toeslagen|

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 221,49 6 t/m 11 jaar €

Vermogensplafond zorgtoeslag 2020 bekend

21 november 2019|Categorieën: Archief, Toeslagen|

Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 84.416 hebben geen recht op zorgtoeslag. Met

Bedragen kinderopvangtoeslag 2020

8 augustus 2019|Categorieën: Archief, Toeslagen|

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020. De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar € 8,17. De

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28 februari 2019|Categorieën: Archief, Toeslagen|

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van

Ga naar de bovenkant