Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

5 mei 2022|Categorieën: Vennootschapsbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het besluit heeft betrekking op de situatie waarin door de aanwezigheid van

Kwijtscheldingswinstvrijstelling

30 september 2021|Categorieën: Archief, Vennootschapsbelasting|

De voordelen, die een onderneming verkrijgt doordat schuldeisers niet voor verwezenlijking vatbare rechten jegens de onderneming prijsgeven, worden aangemerkt als kwijtscheldingswinst. De kwijtscheldingswinst is vrijgesteld van inkomsten- of

Belastingplicht vennootschapsbelasting

17 december 2020|Categorieën: Archief, Vennootschapsbelasting|

De onderworpenheid van een lichaam aan de vennootschapsbelasting voor een jaar vloeit voort uit de wet. Dat de Belastingdienst het lichaam voor dat jaar niet heeft uitgenodigd om aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting en het lichaam geen

Aanpassingen in vennootschapsbelasting

15 oktober 2020|Categorieën: Archief, Vennootschapsbelasting|

Dit voorjaar heeft de Adviescommissie belastingheffing van multinationals een rapport uitgebracht. Naar aanleiding daarvan komt het kabinet met wetgeving om twee door de commissie voorgestelde maatregelen per 1 januari 2022 in werking te laten

Besluit functionele valuta aangepast

3 september 2020|Categorieën: Archief, Vennootschapsbelasting|

De Belastingdienst kan op verzoek van een belastingplichtige toestaan dat het belastbare bedrag voor de vennootschapsbelasting wordt berekend in een andere geldeenheid dan de euro, de functionele valuta. De voorwaarden voor toepassing zijn

Toepassing innovatiebox

13 augustus 2020|Categorieën: Archief, Vennootschapsbelasting|

Een belastingplichtige kan gebruik maken van de innovatiebox als hij een immaterieel activum heeft voortgebracht waarvoor hem een octrooi is verleend of dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk (S&O), waarvoor aan de

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

27 juni 2019|Categorieën: Archief, Vennootschapsbelasting|

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de woning als kantoorpand gebruikt zou worden. Volgens de Belastingdienst ging het om de verbouwing van

Liquidatieverliesverrekening

27 juni 2019|Categorieën: Archief, Vennootschapsbelasting|

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de moedermaatschappij belast. Verliezen van de dochtermaatschappij zijn niet verrekenbaar bij de moedermaatschappij. De

Ga naar de bovenkant