11 Belastingvoordelen voor de startende ondernemer!

Gepubliceerd Op: 22 februari 20248,2 min leestijdViews: 347

Als beginnende ondernemer kan je profiteren van diverse belastingvoordelen die je start makkelijker maken. In dit artikel bespreken we de belastingvoordelen startende ondernemer en bieden we een overzicht van de belangrijkste fiscale regelingen en hoe je deze kan aanvragen. Benut deze 11 voordelen optimaal bij jouw aangifte inkomstenbelasting.

Belastingvoordelen voor startende ondernemers

Het starten van een onderneming gaat vaak gepaard met uitdagingen en kosten. Gelukkig biedt de Nederlandse belastingdienst een scala aan belastingvoordelen voor startende ondernemers om deze lasten te verlichten en de groei van jouw bedrijf te stimuleren. Zodra je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een onderneming start, word je beschouwd als een startende ondernemer. De belastingdienst beschouwt je als een startende ondernemer gedurende de eerste vijf jaar na de start van de onderneming. Om geen fouten te maken tijdens dit proces kan je een financieel adviseur inschakelen, lees hier meer over hoe je de juiste adviseur kiest.

De fiscale voordelen variëren van diverse aftrekposten tot vrijstellingen. Een van deze voordelen is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot willekeurige afschrijving, waarmee starters hun liquiditeit kunnen verbeteren. Het benutten van deze belastingvoordelen kan een aanzienlijke impact hebben op de fiscale winst en dus op hoeveel belasting je betaalt. In dit artikel helpen we je dus op weg en vertellen we je welke belastingvoordelen er mogelijk zijn voor jouw bedrijf.

1. Startersaftrek

 

Startende ondernemers in Nederland kunnen profiteren van de startersaftrek. Dit is een extra aftrekpost boven op de zelfstandigenaftrek (zie punt 2).

Het bedrag van de startersaftrek in 2024 bedraagt €2.123. Je hebt het recht om de startersaftrek gedurende de eerste 5 jaar van het bestaan van de onderneming 3 keer te benutten, wat invloed heeft op hoeveel belasting je betaalt. Met andere woorden, deze aftrekpost kan aanzienlijk belastingvoordeel opleveren en zorgt ervoor dat je minder belasting betaalt over de winst.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Voor startende ondernemers die deels arbeidsongeschikt zijn, bestaat er een aangepaste vorm van de startersaftrek. Deze startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid heeft lagere urencriteria en andere aftrekbedragen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt en minimaal 800 uur per kalenderjaar werken.

Het onderscheid tussen de reguliere startersaftrek en de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid ligt in de hoogte van de aftrekpost. De hoogte van de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid kan variëren afhankelijk van de aard van het bedrijf, zoals technisch wetenschappelijk onderzoek. Door deze regeling kunnen ondernemers die arbeidsongeschikt zijn, nog steeds profiteren van belastingvoordelen en hun belastbare inkomen verlagen.

 

2. Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een andere belangrijke aftrekpost voor startende ondernemers. Het is een jaarlijkse aftrekpost voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium. Hierdoor kunnen zij een deel van hun winst aftrekken, wat resulteert in een verlaging van hun belastbaar inkomen. De zelfstandigenaftrek is gedeeltelijk aftrekbaar. Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, heb je nog niet de AOW-leeftijd bereikt en moet je elk jaar minimaal 1.225 uur aan jouw bedrijf besteden.

In 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek €3.750. Deze aftrekpost wordt bij de aangifte inkomstenbelasting afgetrokken van de winst en wordt automatisch berekend door de belastingdienst. Dus als je voldoet aan de criteria, kun je deze aftrekpost gebruiken om het belastbaar inkomen te verlagen en zo minder belasting te betalen.

 

3. Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een andere fiscale regeling die startende ondernemers kunnen benutten. Deze regeling biedt ondernemers een belastingvoordeel van 14% (2024: 13,31%) op hun winst na aftrek van andere aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en startersaftrek. De mkb-winstvrijstelling is van toepassing op ondernemers voor de inkomstenbelasting.

De mkb-winstvrijstelling kan worden gecombineerd met andere aftrekposten, zoals de ondernemersaftrek. Dit betekent dat je nog meer kunt besparen op je belastingen door verschillende belastingvoordelen te combineren. Dit resulteert uiteraard in een lager belastbaar inkomen en dus minder belasting die je moet betalen.

 

4. Aftrekbare zakelijke kosten

Als startende ondernemer maak je verschillende zakelijke kosten om jouw bedrijf van de grond te krijgen. Veel van deze kosten, zoals uitgaven voor investeringen en bedrijfskosten, kunnen worden afgetrokken van de winst. Dit betekent dat je minder belasting betaalt over de winst, wat resulteert in een lager belastbaar inkomen en uiteindelijk een lagere belastbare winst.

Als startende ondernemer is het belangrijk om te weten welke kosten aftrekbaar zijn en hoe je deze correct kunt verantwoorden in jouw administratie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om btw over zakelijke kosten terug te vragen door een nauwkeurige administratie te voeren en van alle geleverde diensten of aankopen een BTW-factuur te overleggen. Door een correcte administratie te voeren, kun je boetes voorkomen en heb je een duidelijk overzicht voor het terugvragen van btw. Daarnaast is het essentieel om te weten of je als startende ondernemer btw plichtig bent.

Kosten voor marktverkenning en advies

Startende ondernemers maken vaak verschillende kosten voor marktverkenning en advies. Dit zijn essentiële stappen om jouw bedrijf succesvol te maken. Onder specifieke voorwaarden kunnen startende ondernemers de btw aftrekken voor marktverkenning en ingewonnen adviezen.

Het is belangrijk om deze kosten correct te verantwoorden in de administratie. Op de website van de Belastingdienst is informatie te vinden over welke kosten aftrekbaar zijn en hoe je deze kosten correct kunt verantwoorden. Door deze kosten correct te verantwoorden in de administratie, kun je ervoor zorgen dat je geen belastingvoordelen misloopt.

5. Investeringsaftrek

De investeringsaftrek is een fiscale regeling die de winst kan verlagen door een percentage van de investeringen in bedrijfsmiddelen af te trekken. Om in aanmerking te komen voor de investeringsaftrek, moet je de investeringsaftrek vermelden in de aangifte over het jaar van investering.

Een ondernemer kan met behulp van een boekhoudprogramma op een snelle en eenvoudige manier de investeringsaftrek berekenen. Door gebruik te maken van de investeringsaftrek, kun je het belastbaar inkomen verlagen, wat resulteert in minder belasting die je moet betalen.

 

6. Kleineondernemersregeling (KOR)

De Kleineondernemersregeling (KOR) is een andere fiscale regeling die startende ondernemers kunnen benutten. Deze regeling biedt ondernemers met een lage omzet de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van btw-aangifte en -betaling. Om in aanmerking te komen voor de KOR dien je te voldoen aan de volgende vereisten:

  • Je dient btw-ondernemer te zijn
  • De omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar
  • De onderneming dient gevestigd te zijn in Nederland of je dient hier een vaste inrichting te hebben.

Het aanvragen van de KOR kan eenvoudig online worden gedaan door het aanmeldformulier in te vullen en dit uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak waarin de KOR van toepassing moet zijn, naar de Belastingdienst te sturen.

 

7. WBSO-regeling

De WBSO-regeling is een fiscale regeling die aan startende ondernemers, die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk fiscale voordelen biedt. Een starter ontvangt 40% aftrek in de eerste schijf van de WBSO-regeling. Bovendien mogen startende zzp’ers € 13.188 aftrekken aan zelfstandigenaftrek en € 6.598 aan startersaftrek.

Om in aanmerking te komen voor de WBSO-regeling dien je te voldoen aan de volgende criteria:

  • Het urencriterium voor ondernemers
  • Minimaal 500 uur per jaar besteden aan research & development
  • Een nauwkeurige urenadministratie en verslaglegging bijhouden.

De aanvraag voor de WBSO-regeling dien je te doen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

8. Meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een andere fiscale regeling die startende ondernemers kunnen benutten. De meewerkaftrek biedt startende ondernemers de mogelijkheid om een percentage van hun winst af te trekken als hun partner onbetaald of tegen onkosten meewerkt in het bedrijf.

Om aanspraak te kunnen maken op de meewerkaftrek dien je te voldoen aan alle onderstaande voorwaarden: Je bent ondernemer en voldoet aan het urencriterium. Het percentage van de meewerkaftrek wordt vastgesteld op basis van de winst van de onderneming en varieert tussen 0% en 2%, afhankelijk van het bedrag van de winst.

Door deze regeling kun je het belastbaar inkomen verlagen, wat resulteert in minder belasting die je moet betalen.

 

9. Stakingsaftrek

De stakingsaftrek is een fiscale regeling die startende ondernemers kunnen benutten als ze hun bedrijf beëindigen. Dit is een aftrekpost die van toepassing is wanneer je stopt met het bedrijf en stakingswinst hebt.

Om aanspraak te kunnen maken op de stakingsaftrek dien je volledig te stoppen met een onderneming en te voldoen aan specifieke gestelde voorwaarden. Een ondernemer kan maximaal € 3.630 aftrekken met de stakingsaftrek.

Om aanspraak te maken op de stakingsaftrek dien je, indien je de hele onderneming staakt, belasting te betalen over de stakingswinst. Uitgebreide informatie over de aanvraagprocedure is beschikbaar op de website van de Belastingdienst.

 

10. AOW-leeftijd en belastingvoordelen

Ondernemers die de AOW-leeftijd hebben bereikt, kunnen nog steeds profiteren van bepaalde belastingvoordelen. Wanneer je de AOW-leeftijd bereikt, resulteert dit doorgaans in een verlaging van de zelfstandigenaftrek. Voor de startersaftrek geldt dat als je op 1 januari de AOW-leeftijd al hebt bereikt, je recht hebt op de helft van deze aftrek.

Ook na het bereiken van de AOW-leeftijd kunnen ondernemers nog steeds profiteren van de mkb-winstvrijstelling. Dit betekent dat je, ongeacht jouw leeftijd, nog steeds gebruik kunt maken van verschillende belastingvoordelen om de belastingdruk te verlagen.

 

11. Fiscale faciliteiten voor innovatieve start-ups

Als startende ondernemer, die zich richt op innovatie en technologische ontwikkeling, kun je gebruik maken van specifieke fiscale faciliteiten. Een van deze faciliteiten is de innovatiebox, die een verhoogd percentage van 40% biedt over de eerste 350.000 euro aan kwalificerende loonkosten en uitgaven op jaarbasis.

 

Wij helpen je verder!

We hebben in dit artikel verschillende belastingvoordelen belicht voor startende ondernemers in Nederland. Van de startersaftrek tot de kleineondernemersregeling, er zijn veel manieren om jouw financiële lasten te verlichten en de groei van jouw bedrijf te stimuleren. Het is belangrijk om te benadrukken dat het benutten van deze belastingvoordelen zorgvuldige planning en administratie vereist. Ben je nu op zoek naar meer informatie over een van de regelingen? Neem dan contact met ons op via info@flanq.nl en we helpen je graag verder.

Bron:| 25-01-2024| 22-02-2024

Deel dit bericht

Stay in the loop

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief