FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Corona update

Aanvragen TVL startende ondernemers

16 juni 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

Sinds 7 juni 2022 kunnen startende ondernemers de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De regeling is bestemd voor ondernemers in het mkb, die hun onderneming tussen 30 juni

Vervaldatum TVL-regeling uitgesteld

2 juni 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) vervalt op 1 juli 2022. In verband met een aanvulling op het steun- en herstelpakket voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 voor startende ondernemers wordt de

Uitbreiding TVL voor starters

17 maart 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

De minister van EZK heeft laten weten dat er coronasteun komt voor startende ondernemers, die eerder niet in aanmerking kwamen voor de TVL. Het gaat om starters, die in het vierde kwartaal van 2021 of in het eerste kwartaal van 2022 door de

Regeling TVL eerste kwartaal 2022 gepubliceerd

3 maart 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

De Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL) voor het eerste kwartaal van 2022 is gepubliceerd in de Staatscourant. Voorwaarde voor subsidie is een omzetverlies van ten minste 30% ten opzichte van de referentieperiode. De subsidie

Einde generieke coronamaatregelen

3 maart 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt dat het generieke steunpakket voor ondernemingen met ingang van het tweede kwartaal van 2022 wordt beËindigd. Dat betekent concreet dat de NOW, de TVL en het generieke uitstel van

Regeling NOW-6 gepubliceerd

17 februari 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

De minister van SZW heeft de regeling NOW-6 gepubliceerd. Deze regeling biedt werkgevers ondersteuning in de loonkosten van het eerste kwartaal van 2022 wanneer zij worden geconfronteerd met een omzetverlies van 20% of meer. De maximale subsidie

Steunpakket culturele sector

3 februari 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

In aanvulling op het door het vorige kabinet beschikbaar gestelde steunpakket voor de culturele sector van € 195,1 miljoen is € 56,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode van 1 februari tot en met 8 maart 2022. Het bedrag van de

Toch TVL voor zwangere ondernemers

3 februari 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

Ondernemers, die in beide referentiekwartalen voor de TVL over het vierde kwartaal van 2021 met zwangerschaps- en/of bevallingsverlof waren, kunnen deze TVL toch aanvragen. De referentiekwartalen zijn het vierde kwartaal van 2019 en het eerste

Goedkeuring laag tarief btw online sportlessen

27 januari 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

Vanwege de coronacrisis waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 gesloten. Sportscholen werken veelal met abonnementen, waarbij hun afnemers voor langere tijd of meerdere keren de

Aanvraagperiode TVL vierde kwartaal verlengd

27 januari 2022|Categorieën: Archief, Corona update|

Op 18 december 2021 is de TVL voor het vierde kwartaal van 2021 opengesteld. In verband met de daarna in werking getreden aanvullende maatregelen ter bestrijding van COVID-19 is de omzetverliesdrempel voor het vierde kwartaal verlaagd van 30 naar

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

13 januari 2022|Categorieën: Corona update|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het Besluit (fiscale) noodmaatregelen coronacrisis gewijzigd. Ten opzichte van de vorige versie van het besluit is de regeling voor uitstel van betalingen van belastingen gewijzigd. De tijdelijke specifieke

Coronasteun loopt door in eerste kwartaal 2022

16 december 2021|Categorieën: Archief, Corona update|

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat de huidige coronamaatregelen in ieder geval tot 14 januari 2022 gelden. Om die reden worden diverse steunmaatregelen verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2022. Werkgevers De loonkostensubsidie NOW-6 geldt

Contouren Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

18 november 2021|Categorieën: Archief, Corona update|

De minister van EZK heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) geschetst. De ATE is bedoeld voor organisatoren van evenementen, die wel kosten hebben gemaakt, maar niet voldoen aan de

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

18 november 2021|Categorieën: Archief, Corona update|

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl. te beËindigen, vormen de strengere coronamaatregelen aanleiding om het nog lopende steunpakket uit te breiden. De uitbreiding geldt

Start vaststelling TVL Q2 2021

18 november 2021|Categorieën: Archief, Corona update|

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die datum kunnen ondernemers een vaststellingsverzoek indienen. Zij moeten uiterlijk 11 januari 2022 de werkelijk gerealiseerde omzet over het tweede

Vaststellingsloket NOW-2 langer open

4 november 2021|Categorieën: Archief, Corona update|

De staatssecretaris van SZW heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over enkele wijzigingen van de NOW-regelingen. De termijn van veertien weken, die werkgevers hebben om een vaststellingsaanvraag aan te vullen met een accountantsverklaring, gaat ook

Ga naar de bovenkant