Mercedes Benz – Robeco event

Op dinsdag 26 maart 2019 zijn Zilvester Zandstra en Frans van Lonkhuizen aanwezig geweest bij een Mercedes-Benz / Robeco event. Dit op uitnodiging van Vuurenvaart Capital consultants. Dit event is georganiseerd in samenwerking met Mercedes-Benz en