FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Inkomstenbelasting

Toerekening helft winstuitdeling aan partner

24 november 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Een door een vennootschap aan haar aandeelhouder toegekend voordeel is een uitdeling van winst indien en voor zover aannemelijk is dat de vennootschap de aandeelhouder als zodanig heeft willen bevoordelen. De aandeelhouder moet zich van de

Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023

17 november 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris van FinanciËn het percentage van het eigenwoningforfait en de hoogte van de arbeidskorting voor 2023 bekendgemaakt. Eigenwoningforfait Het eigenwoningforfait wordt jaarlijks

Recht op IACK bij co-ouderschap

13 oktober 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting in de inkomstenbelasting. Voor de IACK komen belastingplichtigen in aanmerking met een arbeidsinkomen boven een bedrag van € 5.219 als zij in een kalenderjaar gedurende ten

Nieuw stelsel box 3 komt niet eerder dan in 2026

8 september 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De voorgenomen wijziging van het stelsel van belastingheffing in box 3 over het werkelijke rendement in box 3 is uitgesteld naar 2026. Dat betekent dat de overbruggingswetgeving volgens de spaarvariant een jaar langer blijft bestaan. Volgens het

Uitvoering rechtsherstel box 3

25 augustus 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst heeft alle belastingplichtigen, die een bezwaarschrift tegen de belastingheffing in box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2020 hebben ingediend, bericht gestuurd. Dat is gedaan in het kader van de rechtsherstelactie. Op 22 augustus

Investeringen in gastenkamers B&B

25 augustus 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Voor de toepassing van de investeringsaftrek gelden woonhuizen en woonschepen niet als bedrijfsmiddelen. De vraag in een procedure

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

4 augustus 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

28 juli 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het voorstel omvat een progressieve heffing van

Rekenmodel rechtsherstel box 3

28 juli 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet

Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers box 3

14 juli 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer mogelijke scenario’s geschetst voor rechtsherstel inzake box 3 voor belastingplichtigen van wie de definitieve aanslagen al vaststonden op 24 december 2021. De Hoge Raad heeft

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

16 juni 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de ongelijkheid in de belastingheffing tussen kapitaal en arbeid te verminderen. Dat wordt bewerkstelligd door het laten vervallen van enkele fiscale regelingen

Moties inzake rechtsherstel box 3

16 juni 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het rechtsherstel in box 3. De eerste motie betreft de vraag naar een onderzoek naar de gevolgen van de wetswijziging waardoor sinds 1 januari 2016 een rechterlijke uitspraak binnen een

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

19 mei 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de inbrengende ondernemer over de meerwaarde van de onderneming voorkomt. De belastingclaim op de meerwaarde

Ga naar de bovenkant