FlanQ Accountants en belastingadviseurs
078 – 62 29 090
info@flanq.nl
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Inkomstenbelasting

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

4 augustus 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming

Voorstel Wet vermogensbelasting 2024

28 juli 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad uit 2021 over de belastingheffing in box 3 hebben enkele leden van de Tweede Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet vermogensbelasting 2024 ingediend. Het voorstel omvat een progressieve heffing van

Rekenmodel rechtsherstel box 3

28 juli 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst heeft een rekenmodel op de website geplaatst waarmee de omvang van het rechtsherstel voor de jaren 2017 tot en met 2021 te berekenen is. De nieuwe methode van berekenen gaat uit van de werkelijke bedragen van de bezittingen en niet

Verschil in behandeling van een- en tweeverdieners

14 juli 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden als gelijke gevallen ongelijk behandeld worden en voor die ongelijke behandeling geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat of als er geen redelijke verhouding bestaat tussen de maatregel die het

Scenario’s herstel niet-bezwaarmakers box 3

14 juli 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer mogelijke scenario’s geschetst voor rechtsherstel inzake box 3 voor belastingplichtigen van wie de definitieve aanslagen al vaststonden op 24 december 2021. De Hoge Raad heeft

Beleidsbesluit vormgeving rechtsherstel box 3

7 juli 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft het beleidsbesluit met de vormgeving van het rechtsherstel in box 3 gepubliceerd. Rechtsherstel wordt geboden volgens de zogenoemde forfaitaire spaarvariant. Het wetsvoorstel met codificatie van het

Initiatiefwetsvoorstel aanpak box 2

16 juni 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Bij de Tweede Kamer is een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Het voorstel heeft als doel de ongelijkheid in de belastingheffing tussen kapitaal en arbeid te verminderen. Dat wordt bewerkstelligd door het laten vervallen van enkele fiscale regelingen

Moties inzake rechtsherstel box 3

16 juni 2022|Categorieën: Inkomstenbelasting|

De Tweede Kamer heeft enkele moties aangenomen over het rechtsherstel in box 3. De eerste motie betreft de vraag naar een onderzoek naar de gevolgen van de wetswijziging waardoor sinds 1 januari 2016 een rechterlijke uitspraak binnen een

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

19 mei 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de inbrengende ondernemer over de meerwaarde van de onderneming voorkomt. De belastingclaim op de meerwaarde

Opties rechtsherstel belastingheffing box 3

21 april 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het systeem van box 3 van de inkomstenbelasting niet voldoet aan de eisen die het EVRM aan wetgeving stelt. Er ontbreekt een redelijke verhouding tussen de belangen die de wetgever heeft willen

Contouren nieuw systeem box 3

21 april 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft in een brief aan de Tweede Kamer de contouren geschetst van belastingheffing over het werkelijk rendement in box 3. Dat nieuwe stelsel krijgt de vorm van een vermogensaanwasbelasting. In een dergelijk stelsel

Privégebruik auto van de zaak ondernemer

14 april 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Voor het privégebruik van een auto van de zaak door een ondernemer wordt op jaarbasis ten minste 25% van de waarde van de auto als onttrekking in aanmerking genomen. De Wet IB 2001 veronderstelt dat de auto ook voor privédoeleinden ter

Box 3 en individuele en buitensporige last

10 maart 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Hof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure over de belastingheffing in box 3 over de jaren 2015 tot en met 2018. Het hof heeft onderzocht of in die jaren voor de belanghebbende sprake was van een individuele en buitensporige last.

Ga naar de bovenkant