FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Inkomstenbelasting

Box 3 en individuele en buitensporige last

10 maart 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Hof Amsterdam heeft onlangs uitspraak gedaan in een procedure over de belastingheffing in box 3 over de jaren 2015 tot en met 2018. Het hof heeft onderzocht of in die jaren voor de belanghebbende sprake was van een individuele en buitensporige last.

Middelingsberekening

17 februari 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Wie wisselende inkomsten in box 1 heeft, kan door het indienen van een middelingsverzoek een teruggaaf van inkomstenbelasting krijgen. De inkomens in box 1 over drie aaneensluitende kalenderjaren worden dan gemiddeld, waarna de belasting per jaar

Massaal bezwaar box 3 gegrond verklaard

10 februari 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Nadat de Hoge Raad op 24 december 2021 de belastingheffing in box 3 op stelselniveau in strijd met het recht op het ongestoord genot van bezit heeft verklaard, heeft de Belastingdienst nu uitspraak gedaan in de massaalbezwaarprocedures. De onder deze

Kamervragen belastingheffing in box 3

3 februari 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De staatssecretaris van FinanciËn heeft Kamervragen beantwoord over de belastingheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Volgens de staatssecretaris zijn

Geen zakelijke reden voor aandelenfusie

13 januari 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Bij de vervreemding van aandelen die tot een aanmerkelijk belang behoren moet inkomstenbelasting worden betaald over het daarbij behaalde voordeel. Dat hoeft niet als sprake is van een aandelenfusie. Een aandelenfusie wordt aanwezig geacht als een

Hoge Raad niet eens met box-3-heffing

5 januari 2022|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Over de belastingheffing in box 3 worden al jaren procedures gevoerd. Het aantal ingediende bezwaarschriften is jaarlijks dermate groot, dat de staatssecretaris van FinanciËn de bezwaren aanmerkt als massaal bezwaar. Over de rechtsvragen van de

Voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022

16 december 2021|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt. Dat kan zijn de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Bij het verzoek om

Geen bron van inkomen door inactiviteit

9 december 2021|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Volgens vaste jurisprudentie worden aan een bron van inkomen drie voorwaarden gesteld: er is deelname aan het economische verkeer; met het oogmerk om voordeel te behalen; en de verwachting dat het voordeel redelijkerwijs kan worden behaald. De

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

25 november 2021|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan € 450 bedraagt. Dit geldt niet in geval van kwade trouw of van repeterende

Schenking schilderij in termijnen

2 september 2021|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

De giftenaftrek in de inkomstenbelasting is onderdeel van de persoonsgebonden aftrek. In mindering op het inkomen in box 1 komen onder meer periodieke giften in de vorm van vaste en gelijkmatige uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen of

Ga naar de bovenkant