FlanQ Accountants en belastingadviseurs
FlanQ Accountants en belastingadviseurs
Contact

Overige heffingen

Parkeren bij laadpaal

8 september 2022|Categorieën: Overige heffingen|

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren verstaan het doen of laten staan van een voertuig op voor het openbaar verkeer toegankelijke terreinen of weggedeelten, waarop dit niet ingevolge

Aanslag forensenbelasting te vroeg opgelegd

25 augustus 2022|Categorieën: Overige heffingen|

Forensenbelasting kan worden geheven van natuurlijke personen die in een gemeente, waar zij niet hun hoofdverblijf hebben, gedurende meer dan negentig dagen in een kalenderjaar de beschikking hebben over een gemeubileerde woning. De rechtbank

Aanslag forensenbelasting vernietigd

18 augustus 2022|Categorieën: Overige heffingen|

Een van de belastingen die gemeenten mogen heffen is de forensenbelasting. Dat is een belasting, die wordt geheven van mensen die in de gemeente de beschikking hebben over een gemeubileerde woning gedurende meer dan 90 dagen in een kalenderjaar en

Heffing reclamebelasting voor klok aan gevel

11 februari 2021|Categorieën: Archief, Overige heffingen|

De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om een reclamebelasting in te stellen. Dat is een belastingheffing ter zake van openbare aankondigingen, die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en zich bevinden binnen daatoe aangewezen gebieden. Aan

Parkeerbelasting te laat betaald

12 september 2019|Categorieën: Archief, Overige heffingen|

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te betalen. In die tijd kan de parkeerder naar de parkeerautomaat lopen en eventueel wachten als het druk is.

Forensenbelasting

20 februari 2019|Categorieën: Archief, Overige heffingen|

Gemeenten mogen forensenbelasting heffen van natuurlijke personen die, terwijl zij elders hun hoofdverblijf hebben, in de gemeente op meer dan 90 dagen de beschikking hebben over een gemeubileerde woning voor zichzelf of hun gezin.Wanneer een

Ga naar de bovenkant