Contact Dordrecht


Contact Maassluis

admin

Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 82 blog entries.

Heretikettering auto van de zaak

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te kwalificeren. De keuze voor ondernemingsvermogen moet worden gemaakt in het jaar waarin

22 mei 2019|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Rendabel maken van vermogen

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te buiten gaat, wordt aangemerkt als een werkzaamheid. Van normaal

22 mei 2019|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Kamervragen belastingheffing van dga

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat om een duaal stelsel, waarbij kapitaal- en arbeidsinkomen apart worden

22 mei 2019|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Nieuwe medewerker bij FlanQ

Na een succesvolle stage periode heeft Büsra Türkyigit afgelopen week haar eerste contract bij FlanQ getekend als Assistent Accountant Büsra volgt de opleiding HBO Accountancy bij Avans Hogeschool in Breda en zit in haar 3de leerjaar. Wij zijn erg

22 mei 2019|Categorieën: Kantoornieuws|

Nieuwe medewerker bij FlanQ

Na een succesvolle stage periode heeft Busra Turkyigit afgelopen week haar eerste contract bij FlanQ getekend. Wij zijn erg blij dat Busra ons, op part-time basis, ons team komt versterken. Wij wensen Busra heel veel succes.

22 mei 2019|Categorieën: Kantoornieuws|

Aftrek dieetkosten

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze uitgaven zijn niet volledig aftrekbaar maar tot vastgestelde bedragen,

15 mei 2019|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen worden

15 mei 2019|Categorieën: Arbeidsrecht|

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn overlijden het genot heeft gehad van een vruchtgebruik van dat goed. De

8 mei 2019|Categorieën: Successiewet|

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het afzien door een vrijwilliger van een vergoeding voor zijn vrijwilligerswerk.

8 mei 2019|Categorieën: Inkomstenbelasting|

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die omstandigheden behoort een achterstand in de loonbetaling. De kantonrechter

2 mei 2019|Categorieën: Arbeidsrecht|

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet lijkt tot gevolg te hebben dat de gehanteerde betaaltermijn langer wordt. Volgens Graydon bedraagt de

1 mei 2019|Categorieën: Civiel recht|

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte loondoorbetaling is verstreken. Aan de mogelijkheid tot opzegging zijn

1 mei 2019|Categorieën: Arbeidsrecht|

Massaal bezwaar box 3-heffing 2018

De Belastingdienst verwacht dat veel mensen bezwaar zullen maken tegen de inkomstenbelastingheffing in box 3 voor het jaar 2018. De staatssecretaris van Financiën heeft daarom, mede gelet op de lopende massaalbezwaarprocedures over de belastingjaren

25 april 2019|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Aftrek hypotheekrente na scheiding

De rente, die wordt betaald over een eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Wanneer fiscale partners gezamenlijk een eigen woning hebben, kunnen zij onderling afspreken hoe de inkomsten uit de eigen woning worden verdeeld.

24 april 2019|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Zonder nieuw feit geen navordering

Voor het opleggen van een navorderingaanslag heeft de inspecteur een nieuw feit nodig. Dat is een feit dat hem bij het opleggen van de oorspronkelijke aanslag niet bekend was of bekend had kunnen zijn. De bewijslast voor de aanwezigheid van een nieuw

17 april 2019|Categorieën: Archief, Inkomstenbelasting|

Beëindiging slapende dienstverbanden

De kantonrechter Limburg heeft prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad over de beëindiging van slapende dienstverbanden. Wanneer een werknemer na twee jaar wegens arbeidsongeschiktheid niet te hebben gewerkt recht krijgt op een

17 april 2019|Categorieën: Arbeidsrecht, Archief|

Jaaraangifte btw voor kleine ondernemers

In het halfjaarlijkse overzicht van de status van fiscale moties en toezeggingen heeft de staatssecretaris aangegeven dat de mogelijkheid van het doen van jaaraangifte voor de btw voor kleine ondernemers blijft bestaan. In het kader van de aanpassing

10 april 2019|Categorieën: Archief, Omzetbelasting|

Mercedes Benz – Robeco event

Op dinsdag 26 maart 2019 zijn Zilvester Zandstra en Frans van Lonkhuizen aanwezig geweest bij een Mercedes-Benz / Robeco event. Dit op uitnodiging van Vuurenvaart Capital consultants. Dit event is georganiseerd in samenwerking met Mercedes-Benz en

10 april 2019|Categorieën: -Kantoornieuws-, Archief|
FlanQ gebruikt Tracking en Functionele cookies voor deze website. Meer info Akkoord

Tracking Cookies

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Functionele Cookies

Het onthouden van informatie die U invult op de verschillende pagina’s, zodat U niet steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen. Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc. Het uitlezen van uw browser-instellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven